Yıkma Ruhsatı Nedir?

Risk taşıyan binaların yıkılması için belediyelerden alınan resmi yıkım iznine yıkma ruhsatı adı verilir. Riskli olduğu belirlenen binaların yıkılması kanun ile zorunlu hale getirilmiştir.

Yıkma Ruhsatı Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Risk taşıyan binaların yıkılması için belediyelerden alınan resmi yıkım iznine yıkma ruhsatı adı verilir. Riskli olduğu belirlenen binaların yıkılması kanun ile zorunlu hale getirilmiştir.

Yıkma ruhsatı nasıl alınır?

Riskli bir yapının yıkılabilmesi için tüm kat maliklerinin onayı gerekir. Ortak karar protokolünün kabulü ve noter huzurunda onaylanması ile yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulur.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan riskli yapılarda sözleşmenin imzalanmasından sonra, hak sahiplerinden bir ya da daha fazlasının belediyeye başvurması gerekir. Dönüşüm kapsamında bir müteahhit ile anlaşma sağlandıysa, yıkım başvurularını hak sahipleri adına müteahhit üstlenir.

Bina yıkma ruhsatı almak için gerekli belgeler ve başvuru dilekçesi ile birlikte, konutun bulunduğu belediyeye başvuru yapılır. Yıkma ruhsatı başvurusunda bulunabilmek için bina boşaltılmalıdır. Binada oturan tüm kiracılar binadan tahliye edilmeden, yıkma ruhsatına başvurulamaz.

Yıkma ruhsatı başvurusu için gerekli belgeler
● Başvuru dilekçesi
● Binaya ilişkin tapu bilgileri ve maliklerin listesi
● Pay sahiplerinin noterden onaylı muvafakatleri
● Yapının risk taşıdığına dair rapor
● Binadaki su, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet gibi tüm altyapı aboneliklerin iptal edildiğini gösteren kesme belgeleri
● Emlak vergisi borcunun olmadığına dair belge
● Binanın boş olarak çekilmiş bir fotoğrafı

Yıkma ruhsatı kaç günde çıkar?

Hak sahiplerinin başvurusundan sonra, belediye tarafından 6 iş günü içinde ruhsat düzenlenir. Ruhsatın çıkmasını takip eden 60 gün içinde yapının yıktırılması gerekir. Bu süre zarfında yapının yıktırılmaması halinde ek 30 günlük süre verilir. Süre sonunda yapı halen yıkılmamış olursa, yıkım işlemi idare tarafından gerçekleştirilir.