Yeni nesil liderlerin öne çıkan 20 özelliği

Yeni nesil liderlerin öne çıkan 20 özelliği

Artık dünyada iş yapma kültüründe köklü değişimler yaşanmaktadır. Teknoloji, bilgi ve iletişim mevcut ezberleri tepe takla ederken küresel rekabetin büyük oyuncaları olaraktan karşımıza yeni nesil liderler çıkıyor. Yeni nesil liderler; Global düşünüyor, yerel davranıyor, doğal bir işbirlikçi gibi çalışıyor, riski seven, hedeflere odaklı, becerikli bir o kadarda alçak gönüllüdürler. Evet, işte yeni dünya düzeni ve yeni nesil liderlerin öne çıkan en önemli 20 özelliği;

 

Liderlik, hem kişisel hem de profesyonel yaşamımızda yeni bir tanım ve özelliğe sahip artık. Eski liderlik yapısı olan güç ve korku yerine artık; yaptığı işten keyif alan, yaratıcı, ekip ruhundan anlayan, katılımcı, motivasyonu yüksek en önemlisi de çok yüksek verim alan yeni nesil liderlik anlayışı hakimiyeti ortaya çıkmış bulunmakta. İşte, yeni nesil liderlerin öne çıkan 20 özelliği;

Hedefe odaklı

Başarılı insanlar net hedefler belirler ve adımlarını bu hedeflere göre atar. İstediklerini elde etme yolunda her zaman bir A ve B planları vardır. Yolda önlerine çıkan engeller olsa da yılmazlar, hedeften şaşmazlar.

Açık görüşlü

İyi bir lider onu takip edenlere karşı her zaman açık sözlüdür. Olumlu veya olumsuz görüşlerini çekinmeden dile getirir.

Kararlı

İyi bir lider yolunda kararlılık ile ilerler. Verdiği kararların her zaman arkasında olur.

Risk alan

İyi ve güçlü bir lider risk almaktan çekinmez. Risklerin ne zaman ve nerede alınacağını bilmek, kişinin özünde liderlik duygusunun mevcut olduğunu gösterir. Unutulmamalıdır ki; kaybetmeye değer bir şeylere sahip olmanın yolu, risk almaktan geçer.

Fütürist bir vizyona sahip

Geleceği “görürler”. Daha sonra, başkalarının da bunu görmesini sağlar, onları geleceğe yönelik cesaretli girişimlerde bulunmaya motive eder, geleceğe yönlendirir, oraya ulaştıklarında ödüllendirir ve ortak başarılarını kutlarlar. Geleceği kazanmanın ne olduğunu A’dan Z’ye bilen gerçek Vizyonerdirler.

İlham verici

Muhteşem bir lider onu takip edenlere ilham verir ve her zaman gerek sözleri gerekse de davranışlarıyla onları motive eder.

Becerikli

İşinde becerikli ve yeteneklidir. Doğru kararlar verir. İnsanlar onun yeteneğine ve kabiliyetine güvenir. Yaptığı işle ilgili sonuçlar alır.

Alçak gönüllü

Alçakgönüllülük, her liderde olması gereken, temel bir özelliktir. Şirketler de toplumlar da kusursuz değil “oldukları gibi” görünen alçakgönüllü ama iddialı liderlere ihtiyaç duyarlar. İşte, yeni liderlik özelliklerine sahip liderler aynen bu şekilde alçakgönüllülüğü ön plana çıkaran kişilerdir.

Güçlü bir karaktere sahip

Karakter ve dik duruş yeni nesil liderin olmazsa olmazlarındandır. Zorluklara ve yaşanan sıkıntılara karşı güçlü karakterleri sayesinde işin üstesinde gelirler. Güçlü karakterleri birlikte çalıştıkları iş arkadaşlarına güven ve inanç duygusu oluşturur.

Mesajları etkili veren

Güçlü karakterleri ve net duruşları ile birlikte verdikleri mesajlarda hem net hemde çok etkilidir. Şunun çok iyi farkındalar; etkili mesajlar takım ruhunun, bir arada olmanın etkileyici ve sinerjik bir durumu meydana getirdiğinin. Ayrıca motivasyon ve inanç noktasında etkili mesajların rolü büyük.

İşleri stratejik olarak yürüten

Koyulan hedefler, uygulanan planlar ve yapılan tüm işleri belli bir strateji dahilinde yaparlar. Doğru stratejiler ile ileride karşılaşılabilecek sorunları önceden görme, daha kimsenin farkına varamadığı fırsatları yakalama ve takımı doğru yönlendirme gibi olguları en iyi bilen kişilerdir.

Yenilikler yapan

Muhteşem bir lider yeniliklere karşı her zaman açıktır. Değişimden hiçbir zaman korkmaz. Yeni nesil liderlerin en ön plana çıkan özelliklerinden biride yenilikçi ve inovasyonele önem vermeleridir.

Egoist olmayan

Yeni nesil lider, hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşmak için daha çok sevgiyi ve saygıyı ön planda tutan, bencillikten uzak gönülleri keşfederek sonuca gitmeye çalışırlar. Artık teknoloji çağında ben yerine biz demenin olduğunu en iyi onlar bilir farkında ve iş hayatına da bunları uygulamaktalar.

Global bazda düşünen

Liderlerin öne çıkan önemli özelliklerinden biride global bazda düşünme ve yaşama. Global bazda düşünmek; çok yönlü olmak, bilgili olmak, duygusal zekaya sahip olmak, iletişim becerisi çok yüksek olmak gibi önemli özellikler gerektirmektedir. Yeni nesil liderin çoğunda bu önemli özellikler mevcuttur.

İlkeleri olan

Liderlik ilkelerle yapılan bir iştir. Yüzlerce, binlerce insanı her gün kural değiştirerek yönetmek, düzensizlik ve kaos yaratır. İnsanlar, liderin kararlarını öngörebilmek isterler. Öngördükleri sürece kendilerini güvende hissedip, verimli çalışırlar. İşte yeni nesil liderlik anlayışında ilkeli liderlik önemli bir yere sahiptir.

Etkili kişilik ortaya koyarlar

Liderlik güzel söz söyleme, iyi hitap etme, insanları motive etme, en önde gitme, en başta oturma, şirketi ya da toplumu temsil etme, havalı, karizmatik görünme değil, sonuç alma yani etkili olma meselesidir. Liderin başarısının ölçüsü, aldığı alkışlar değil, sonuçtur. Liderlik “etkili” olmak demektir. Yeni nesil liderliğin belki de en önemli özelliği etkili liderlik yapmalarıdır.

İnisiyatif alırlar

Bir insanın liderlik yapması için, kimsenin kendisine yetki vermesine ihtiyacı yoktur. Liderlik, bir göreve atanmak değil; sorumluluk üstlenmek ve inisiyatif kullanmak demektir. Liderliğin özü, insanın içinde bulunduğu durumdan, kendine görev çıkarmasıdır. Yeni nesil liderlikte de başarı için inisiyatif almak çok önemli bir yere sahiptir.

Herkesi oyuna dâhil ederler

İnsanlar çalıştıkları ortamda, sorumluluk almayı, bilgi edinmeyi, “büyük resme” nasıl bir katkı yaptıklarını, “iyi bir iş” yaptıklarında takdir görmeyi isterler. Eğer bu koşullar gerçekleşirse kendilerini değerli hissederler ve yaptıkları işte anlam bulurlar. İşte bu noktada yeni nesil liderler hiç kimseyi dışarıda bırakmadan herkesi oyuna dahil ederek muhteşem bir ekip sinerjisi oluştururlar.

Öğrenmeye ve işbirliğine açık

Düzenli olarak yeni şeyler öğrenirler, işbirliğine açıktırlar ve işlerini geliştirirler. Öğrenmeye ve işbirliğine açık olmayan kurumlar ve liderler geride kalmaya mahkum olacaklarını iyi bildiklerinden öğrenmeyi ve işbirliğini kendilerine felsefe edinirler.

Takım ruhuna öncelik veren

Ekibin üyeleri bir araya gelerek kendilerinden daha büyük bir bütünü oluştururlar. Bu nedenle ekip üyelerinin birbirlerini tamamlıyor olması gerekmektedir. Ekip üyeleri birbirleriyle sürekli etkileşim halindedirler. Ekip Çalışması bir orkestra gibidir ve bu orkestra gücünü uyumdan alır. İşte, yeni nesil liderler tamda burada yani bir orkestra şefi olarak ortaya çıkar ve takım ruhunu bir bütün olarak oluşmasını sağlarlar.