Teknik Hata Nedir?

Teknik Hata Nedir?
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com

Tapuda tescile konu olan işlemlerden biri olan ‘düzeltmeler’ tapu kütüğündeki yanlış bir yazımın düzeltilmesi işlemidir. Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre ölçü hataları, tersimat hataları, hesaplama hataları ve sınırlandırma hataları düzeltmeler kapsamında değerlendirilen teknik hata olarak bilinir.

Kadastro çalışmaları esnasında taşınmazın zeminden mülkiyet sınırları belirlenirken, mülkiyet durumunun yer aldığı bir kroki hazırlanır. Daha sonra bu kroki üzerinden zemin ölçülür. Yapılan ölçüm sonrasında ise ölçü krokisi hazırlanır. Ölçü krokisi üzerinde yapılacak inceleme ile teknik bir hata olan prizmatik ölçüm hatası saptanabilir.

Tersimat hataları ise bir parselin koordinat değerinin paftaya aktarımı esnasında meydana gelir. Ölçü krokisiyle pafta arasında farklılık bulunur. Hesaplama hataları ise parsel paftasının şeklinden hesaplanan yüz ölçümü hatalarıdır.