Ortak Yerler Nedir?

Ortak Yerler Nedir?
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkulde bulunun ortak yerler ile ilişkili özel bir mülkiyettir. Kanuna göre ana gayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında yer alan, ortak kullanım, korunma ve faydalanma gibi fonksiyonlara sahip olan, kat maliklerinin ortak sıfatı ile hisse sahibi olduğu alanlara ortak yerler adı verilir.

Ortak yerlerin kullanımı

Ortak yerler sözleşme ile ayrıca belirlenebilmekle birlikte, kanunda belirtilmiş yerler her durumda ortak yer olarak kabul edilir. Temeller, ana duvarlar, taşıyıcı sistem birimleri, kirişler, kolonlar, bağımsız bölümü ayırmaya yarayan otopark, duvarlar, tavanlar, avlular, antreler, giriş kapıları, asansörler, merdivenler, koridorlar, kömürlükler, garajlar, altyapı abonman kutuları ya da bölümleri, kalorifer daireleri, depolar ve sığınaklar ortak bölüm olarak kabul edilir.

Ortak yerlerin işgali

Ortak alanlar tüm maliklerin ortak mülkiyetine tabidir. Ortaklardan birinin alanlardan birini işgal etmesi durumunda, diğer ortaklar işgalin giderilmesi için dava açabilir.

Ortak yerlerin kiraya verilmesi

Kat malikleri apartman yönetimlerini kiralama için yetki verebilir. Kazanılacak kira geliri vergiye tabidir. Kiralama bedeli yönetime ödense bile gelir maliklerin geliri olarak kabul edilir.