D-E Sınıfı Ehliyet Motor sınav soruları Otobüs ve Tır

D-E Sınıfı Ehliyet Motor sınav soruları Otobüs ve Tır

D-E Sınıfı Ehliyet Motor sınav soruları Otobüs ve Tır

 

  1 Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adına ne denir?
  A) Makine
  B) Motor
  C) Araç
  D) Vites kutusu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  2 Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
  A) Polen filtresi
  B) Park sensörü
  C) Açılabilir tavan
  D) Aktif gergili emniyet kemeri
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  3 Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
  A) Hava yastığı (airbag)
  B) Otomatik hız kontrol
  C) Hafızalı koltuk
  D) ABS fren
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  4
  A) Emme zamanı
  B) Sıkıştırma zamanı
  C) Ateşleme (iş) zamanı
  D) Egzoz zamanı
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  5 Motorda aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
  A) Supap
  B) Far
  C) Rot
  D) Rotil
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  6 Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yağlamayı sağlamak
  B) Diferansiyeli çalıştırmak
  C) Vites kutusunu çalıştırmak
  D) Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  7 Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
  A) şarj kablosunu
  B) Marş kablosunu
  C) Artı kutup kablosunu
  D) Eksi kutup kablosunu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  8 Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?
  A) Benzin filtresi
  B) Hava filtresi
  C) Yağ filtresi
  D) Su filtresi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  9 Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
  A) Frenlerin ayarsız olması
  B) Rölanti ayarının bozulması
  C) Ön düzen ayarlarının bozuk olması
  D) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  10 Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünü azaltmada görev yapar.
Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
  A) Gürültü kirliliğinin artması
  B) Motorun ısınarak stop etmesi
  C) Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
  D) Egzozdan siyah renkte duman çıkması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  11 Aşağıdakilerden hangisi, depodaki mazotu basınçlı olarak yakıt enjeksiyon pompasına gönderir?
  A) Dinamo
  B) Debriyaj
  C) Besleme pompası
  D) Devridaim pompası
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  12 Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
  A) Enjektör
  B) Yakıt filtresi
  C) Besleme pompası
  D) Enjeksiyon pompası
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  13 Enjeksiyon pompasıyla, enjektörler arasındaki borulara ne ad verilir?
  A) Fren boruları
  B) Radyatör boruları
  C) Alçak basınç boruları
  D) Yüksek basınç boruları
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  14 Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  15 Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
  A) Buji kıvılcımı ile
  B) Elektrik motoru ile
  C) Dışarıdan ısıtılarak
  D) Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  16 şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?
  A) Aküyü şarj etmek
  B) Araca ilk hareketi vermek
  C) Motora ilk hareketi vermek
  D) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  17 Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
  A) Volan dişlisine
  B) Diferansiyele
  C) Amortisöre
  D) Fan motoruna
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  18 Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
  A) Diferansiyelin
  B) Far ampulünün
  C) Marş motorunun
  D) Silecek motorunun
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  19 Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  20 Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
  A) Ateşleme sistemi
  B) Marş sistemi
  C) Yağlama sistemi
  D) şarj sistemi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  21 Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Antifriz seviyesini gösterir
  B) Hidrolik seviyesini gösterir
  C) Motor yağı seviyesini gösterir
  D) Soğutma suyu seviyesini gösterir
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  22 Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
  A) Motor çok soğur
  B) Motor suyuna yağ karışır
  C) Motor yakıtına yağ karışır
  D) Motor aşırı ısınarak zarar görür
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  23 Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
  A) Motor yağının
  B) Farların
  C) Jantların
  D) Aynaların
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  24 şekilde soru işareti (?) ile gösterilen, motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?
  A) Kayış
  B) Soğutma fanı
  C) Termostat
  D) Alternatör
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  25 Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?
  A) Su kaçağı kontrolü
  B) Egzoz kaçağı kontrolü
  C) Elektrolit kaçağı kontrolü
  D) Hidrolik yağ kaçağı kontrolü
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  26 Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
  A) Motorun stop etmesine
  B) Motor gücünün artmasına
  C) Motor bloğunun çatlamasına
  D) Motor sıcaklığının artmasına
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  27 Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenmenin oluşması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
  A) Motorun yağ yakmasına
  B) Motorun çalışmamasına
  C) Motorun fazla ısınmasına
  D) Motor gücünün artmasına
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  28 I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıdakilerden hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
  A) Yalnız I
  B) I - II
  C) II - III
  D) I - II - III
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  29 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?
  A) Karterdeki yağ miktarını
  B) Depodaki yakıt miktarını
  C) Soğutma suyu sıcaklığını
  D) Radyatördeki su seviyesini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  30 Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Marş sistemi
  B) şarj sistemi
  C) Yakıt sistemi
  D) Soğutma sistemi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  31 Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
  A) Alternatörde
  B) Marş motorunda
  C) Far ampullerinde
  D) Fan motorunda
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  32 Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
  A) Rot ayarı
  B) Far ayarı
  C) Supap ayarı
  D) Rölanti ayarı
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  33 Araca bağlanan römorkta, aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
  A) Sinyal
  B) Korna
  C) Far
  D) Hararet
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  34 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
  A) Aracın hızını
  B) Yakıt miktarını
  C) Motor sıcaklığını
  D) Motor devir sayısını
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  35 Vites değiştirirken aşağıdaki hareketlerden hangisi yapılır?
  A) Frene basılır
  B) El freni çekilir
  C) Gaz pedalına basılır
  D) Debriyaj pedalına basılır
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  36 Aşağıdakilerden hangisi aracın hızını ve torkunu ayarlar?
  A) Aks
  B) Süspansiyon
  C) Vites kutusu
  D) Helezon yaylar
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  37 Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
  A) Direksiyon
  B) Diferansiyel
  C) Amortisör
  D) Ön düzen
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  38 Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
  A) Motorun hararet yapması
  B) Motor yağına su karışması
  C) Manifoldlarda kaçakların oluşması
  D) Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  39 Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
  A) Balataların ıslanması
  B) Motor yağının kirlenmesi
  C) Araç lastiklerinin yeni olması
  D) Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  40 Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
  A) Direksiyon simidi
  B) Amortisör
  C) Hava yastığı
  D) Marş motoru
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A