Bilirkişi Nedir?

Bilirkişi Nedir?
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com

Herhangi bir konu hakkında anlaşmazlığa düşüldüğünde, konunun çözümü için uzmanlık bilgisine başvurulan kişiye bilirkişi adı verilir. Bilirkişi listelerinde belirtilen çeşitli uzmanlık alanlarında en az 3 yıl mesleki deneyime sahip kişiler, diğer başvuru şartlarını sağlamaları halinde bilirkişi olabilir.

Emlak sektörü, bilirkişi uzmanlığına en çok ihtiyaç duyulan sektörlerden biridir. Kamulaştırma davalarında ve taşınmaz değerinin belirlenmesi için yapılan keşif ve değerleme raporlarında bilirkişi uzmanlığına sıklıkla başvurulur. Davaya neden teşkil eden anlaşmazlığın konusuna göre mühendislik, şehir planlama, gayrimenkul değerleme gibi uzmanlık alanlarından dava hakimi tarafından bilirkişi tayini yapılır.

Bilirkişi başvurusu

Adalet Bakanlığı tarafından her yılın ekim ayında, bilirkişi başvurularının şekli, şartları ve başvuru süresini içeren, bir sonraki yılın bilirkişi ilanları yayınlanır. Başvurular http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresindeki başvuru formu doldurulduktan sonra, sistemden alınan dilekçe ile Adli Yargı Adalet Komisyonu’na yapılır.

Kimler bilirkişi olabilir?

Bilirkişi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için aranan şartlar gerçek ve tüzel kişiler için aşağıdaki gibidir.

  • Gerçek kişiler için aranan temel şartlar;
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
  • Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle 25 yaşından küçük olmaması
  • Alanında en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olması
  • Disiplin yönetmeliği cezası almamış olması
  • Yönetmelikte belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olması
  • Farklı bir komisyon listesinde yer almaması
  • Uzmanlık alanında faaliyetlerine devam ediyor olması

Tüzel kişiler için;

  • Uzmanlık alanında faaliyetlerine devam ediyor olması
  • Tüzel kişilik adına incelemede bulunacak kişinin yukarıda belirtilen şartları taşıyor olması