Beyanname Nedir?

Beyanname Nedir?
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com

Herhangi bir konu hakkında bir kişi veya kurumun yaptığı beyana dayanan, yazılı belgeye beyanname adı verilir. Beyanname, uygulamada genellikle vergi mükelleflerinin doldurmak zorunda olduğu ve vergi dairelerine iletilen yazılı bildirileri ifade etmek için kullanılır.

Beyanname örnekleri

Vergi türüne göre yıllık gelir, münferit, geçici vergi, muhtasar, kurumlar, özel, özel tüketim, gider, veraset ve intikal, damga, şans oyunları, ilan ve reklam, eğlence, haberleşme, yangın sigortası, elektrik ve hava gazı tüketim vergisi beyannamesi gibi beyanname örneklerinin hazırlanması vergi türlerine göre farklılık gösterir.

Beyanname süreleri

Beyanname verme süreleri yıllık gelir vergisi beyannamesi için 1- 25 Mart, gelir vergisi stopajı için hazırlanan muhtasar beyannameler için ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının 24. günü, veraset ve intikal vergisi beyannamesinde ölüm sonrası ilk 4 ay içinde, diğer intikallerde ise iktisap tarihinden itibaren 30 gün içerisinde verilir.

Emlak beyannamesi

Yeni yapı, mevcut yapı değişikliği, yapıdaki asansör ve kalorifer tesisatı değişikliği, yapının yıkılması, yapının kullanım amacının değişmesi, bina parseline dahil olan arsanın durumunda değişiklik olması ve mülkiyetin değişmesi gibi hallerde emlak beyannamesi hazırlanır. Beyanname verme süresi, yapı veya mülkiyet değişikliğinin meydana geldiği yıl sonuna kadardır.

E-beyanname ve beyanname sorgulama

Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı İnternet Vergi Dairesi www.gib.gov.tr adresinden beyanname sorgulama, beyanname hazırlama ve beyanname gönderme gibi işlemlerin yanı sıra, ebeyanname.gib.gov.tr adresinden ”beyanname düzenleme programı” ile vergi mükellefleri farklı beyanname türlerine erişim sağlayabilir.

Beyanname damga vergisi

Sürekli damga vergisi mükelleflerinin beyanname vermesi zorunludur. Mükelleflerin beyanname verme süresi vergilendirme dönemini takip eden ayın 23. akşamına kadardır.