29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

29 Haziran 2013 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

(1) Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

 • A) Trafik
 • B) Girişim
 • C) İlk yardım
 • D) Yöntem

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(2) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

 • A) Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
 • B) Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
 • C) Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
 • D) İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

(3) Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

 • A) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
 • B) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
 • C) Hiçbir müdahale yapılmadan önce
 • D) Yakınları geldikten sonra

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(4) I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

(5) Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

 • A) Sinir sisteminde
 • B) Dolaşım sisteminde
 • C) Sindirim sisteminde
 • D) Solunum sisteminde

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(6) Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

 • A) Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
 • B) Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
 • C) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
 • D) Tüm uyaranlara tepkisiz olması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(7) Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tıbbi yardım istenmesi
 • B) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
 • C) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
 • D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(8) • Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Trafik kazalarının azaltılması
 • B) Temel yaşam desteğinin sağlanması
 • C) Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
 • D) Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(9) 
Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

 • A) Solunum güçlüğü olanlarda
 • B) Boyun omurlarında hasar olanlarda
 • C) Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
 • D) Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(10) Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • A) Şekerli su içirilmeli
 • B) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
 • C) Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
 • D) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

(11) I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(12) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

13) Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • A) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
 • B) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
 • C) Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
 • D) Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(14) Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

 • A) Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
 • B) Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
 • C) Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
 • D) Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(15) Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

 • A) Omuzuna
 • B) Omurgasına
 • C) Ayak tabanına
 • D) Karın boşluğuna

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(16) Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 • A) Kollarının baş hizasında durmasına
 • B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
 • C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
 • D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

(17) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

 • A) Kendini üstün görmek
 • B) Kendi kendine kurallar koymak
 • C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
 • D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(18) Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

 • A) Dinç ve zinde olma
 • B) Reflekslerinde zayıflama
 • C) Manevra kabiliyetinde artma
 • D) Aşırı hareketli ve uyumlu olma

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(19) Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

 • A) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
 • B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması
 • C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
 • D) Aracının arıza yapması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(20) Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?

 • A) Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
 • B) Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
 • C) Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
 • D) Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(21) Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

 • A) Trafik suçu
 • B) Trafik terörü
 • C) Trafik kusuru
 • D) Trafikten men

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

(22) 
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
 • B) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
 • C) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
 • D) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(23) 
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

 • A) Dur işareti
 • B) Geç işareti
 • C) Yavaşlatma işareti
 • D) Hızlandırma işareti

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(24) Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

 • A) Sarı
 • B) Yeşil
 • C) Kırmızı
 • D) Kırmızı ile birlikte sarı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(25) Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

 • A) Araçların takip mesafesine uyması
 • B) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
 • C) 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
 • D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(26) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 • A) Demir yolu alt geçidine
 • B) Demir yolu üst geçidine
 • C) Kontrollü demir yolu geçidine
 • D) Kontrolsüz demir yolu geçidine

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

(27) Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 • A) Kavşağa
 • B) Köprüye
 • C) Tali yola
 • D) Demir yoluna
Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B
 

(28) Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(29) 
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

 • A) Geri gitmeyi
 • B) Sola dönmeyi
 • C) U dönüşü yapmayı
 • D) Ada etrafında dönmeyi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(30) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(31) Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

 • A) Hızın artırılması gerektiğini
 • B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
 • C) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
 • D) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(32) Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

(33) Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

 • A) Taşıma sınırını
 • B) Sınırlı yükseklik gabarisini
 • C) Geçme yasağını
 • D) Dingil ağırlığını

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(34) Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

 • A) 50
 • B) 70
 • C) 80
 • D) 90

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(35) Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 40

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

(36) Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(37) 
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 • A) Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi
 • B) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
 • C) Geniş kavisle dönülmesi
 • D) Dar kavisle dönülmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(38) Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • A) 1 - 2 - 3
 • B) 2 - 1 - 3
 • C) 3 - 1 - 2
 • D) 3 - 2 - 1

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

(39) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

 • A) Motosiklet
 • B) İtfaiye aracı
 • C) Tarım traktörü
 • D) Toplu taşıma aracı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(40) Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
 • B) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
 • C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
 • D) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(41) Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(42) Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

 • A) Sis ışıklarını
 • B) Park ışıklarını
 • C) Yakını gösteren ışıkları
 • D) Uzağı gösteren ışıkları

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(43) Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(44) Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

 • A) Otobüslerde
 • B) Minibüslerde
 • C) Otomobillerde
 • D) Motosikletlerde

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

(45) Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(46) Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • A) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
 • B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
 • C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
 • D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(47) Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

 • A) Kasko poliçesi
 • B) Yağ değişim kartı
 • C) Araç tescil belgesi
 • D) Periyodik bakım kartı

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(48) Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

 • A) Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
 • B) Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
 • C) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
 • D) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(49) Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

 • A) Marş sistemi
 • B) Yakıt sistemi
 • C) Ateşleme sistemi
 • D) Direksiyon sistemi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

(50) Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fren sistemi
 • B) Marş sistemi
 • C) Ateşleme sistemi
 • D) Süspansiyon sistemi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(51) Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüzeyinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

 • A) Şarj sistemi
 • B) Soğutma sistemi
 • C) Süspansiyon sistemi
 • D) Direksiyon sistemi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(52) Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir?

 • A) Alternatör
 • B) Motor
 • C) Diferansiyel
 • D) Vites kutusu

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

 

(53) I- Koltuğun ayarlanması
II- Aynaların ayarlanması
III- Baş desteğinin ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

(54) Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

 • A) Boş
 • B) 1. vites
 • C) 2. vites
 • D) 3. vites

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(55) Aracın gösterge panelinde bulunan "devir saati" sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) km/saat cinsinden aracın hızını
 • B) Aracın katettiği toplam kilometreyi
 • C) dev/dak cinsinden motorun devrini
 • D) Uzun hüzme anahtarının açık olduğunu

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(56) Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

 • A) İki çizgisi arasında
 • B) Alt çizgisinden aşağıda
 • C) Üst çizgisinden yukarıda
 • D) Yağ çubuğunda hiç görülmemeli

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(57) Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 • A) Motordaki yağ seviyesi
 • B) Ateşleme sistemindeki ilgili buji
 • C) Sigorta panelindeki ilgili sigorta
 • D) Yakıt deposundaki yakıt seviyesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

 

(58)   I- Jant kapağı çıkartılır.
 II- Kriko ile araç kaldırılır.
III- Bijon somunları sökülür.
IV- Bijon somunları gevşetilir.
V- Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

 • A) I - II - III - IV - V
 • B) II - III - I - IV - V
 • C) III - II - IV - V - I
 • D) V - I - IV - II - III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

 

(59) 
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden
hangisini bildirir?

 • A) Alternatörün şarj etmediğini
 • B) Emniyet kemerinin takılmadığını
 • C) Motor yağ basıncının düştüğünü
 • D) Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

 

(60) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

 • A) Frenlerin ayarsız olması
 • B) Rölanti ayarının bozulması
 • C) Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
 • D) Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D