14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com
Sahibinebak.com

14 Haziran 2014 Ehliyet Sınav Soruları Cevaplarınız

(1) Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üşümeyi engellemek
 • B) Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
 • C) Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
 • D) Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(2) Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

 • A) Sadece kol eklemlerinde
 • B) Sadece bacak eklemlerinde
 • C) Hareketli eklem bölgelerinde
 • D) Hareketsiz eklem bölgelerinde

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(3) Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

 • A) Kırık
 • B) Çıkık
 • C) ıncinme
 • D) Burkulma

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(4) Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

 • A) Yaraya merhem sürmek
 • B) Yaraya pamuk koyarak sarmak
 • C) Kanama varsa şoka karşı önlem almak
 • D) Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(5) Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

 • A) Sara
 • B) Koma
 • C) Bayılma
 • D) Halsizlik

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(6) Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

 • A) Felç
 • B) Saç dökülmesi
 • C) Bulantı ve kusma
 • D) Bedensel aktivitede artma

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(7) Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi,vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

 • A) Sinir sistemi
 • B) Sindirim sistemi
 • C) Boşaltım sistemi
 • D) Solunum sistemi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(8) Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

 • A) Nabız
 • B) Solunum
 • C) Vücut ısısı
 • D) Kan şekeri

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(9) Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
 • B) Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
 • C) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
 • D) Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(10) Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

 • A) Kalp masajı
 • B) Atelle tespit
 • C) Köprü tekniği
 • D) Rentek manevrası

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(11) Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

 • A) Suda boğulma
 • B) Birinci derece yanıklar
 • C) Zehirli gazların solunması
 • D) Solunum yolunun tıkanması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(12) Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

 • A) Hastanede
 • B) Olay yerinde
 • C) Ambulans içinde
 • D) Sağlık merkezinde

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(13) Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında,kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

 • A) 1-2 dakika
 • B) 5-10 dakika
 • C) 15-20 dakika
 • D) 30-40 dakika

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(14) Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

 • A) Trafiği düzenlemek
 • B) Araçların muayenesini yapmak
 • C) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
 • D) Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(15) 
şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Yolda bakım çalışması olduğunu
 • B) ıleride hemzemin geçit bulunduğunu
 • C) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
 • D) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(16) 
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Yolun daralmakta olduğunu
 • B) 200 m ileride köprü olduğunu
 • C) 200 m ileride kavşak olduğunu
 • D) 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(17) 
şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • A) Banketten gitmeli
 • B) Takip mesafesini artırmalı
 • C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
 • D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(18) 
şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Yolun tek yönlü olduğunu
 • B) Yolun iki taraftan daraldığını
 • C) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • D) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(19) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 • A) 
 • B) 
 • C) 
 • D) 

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(20) 
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

 • A) Özürlü sürücü yolu
 • B) Özürlü taşıtı giremez
 • C) Özürlü sürücüler çıkabilir
 • D) Özürlü sürücüler için park yeri

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(21) Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • A) Yavaşlaması
 • B) Vites küçültmesi
 • C) Uygun hızla seyretmesi
 • D) Yolcu indirip bindirmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(22) Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

 • A) Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
 • B) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
 • C) Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
 • D) Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(23) Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

 • A) Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
 • B) Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
 • C) Sürücülerin dikkatinin artırılması
 • D) Kazaların önlenmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(24) 
şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(25) Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 • A) Sadece para cezası verilir.
 • B) Araçları trafikten men edilir.
 • C) Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir.
 • D) 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(26) Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?

 • A) Sürücü belgesi
 • B) Araç imalat belgesi
 • C) Parça garanti belgesi
 • D) Kasko sigorta poliçesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(27) I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

 • A) I ve II
 • B) I, II ve III
 • C) II, III ve IV
 • D) I, II, III ve IV

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(28) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 • A) Başkalarının hakkını istismar etmemek
 • B) Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
 • C) Kızgın biçimde KORNAYA basmak
 • D) Kendi kendine kurallar koymak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(29) Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün,özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

 • A) Sindirim sistemi
 • B) Dolaşım sistemi
 • C) Solunum sistemi
 • D) Merkezi sinir sistemi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(30) Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

 • A) Batı
 • B) Doğu
 • C) Kuzey
 • D) Güney

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(31) Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?

 • A) Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
 • B) Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek
 • C) Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek
 • D) Olay yerinden uzaklaşmak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(32) 
şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
I- Geçiş kurallarına uyduğu
II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı
III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(33) 
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın,önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?

 • A) 25
 • B) 35
 • C) 45
 • D) 55

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(34) 
şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 • A) 2 - 1 - 3
 • B) 2 - 3 - 1
 • C) 3 - 1 - 2
 • D) 3 - 2 - 1

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(35) I- ışaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
III- ışaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(36) Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?

 • A) Kamyon
 • B) Otobüs
 • C) Otomobil
 • D) Motosiklet

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(37) Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa,eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 • A) Hızı fazla olan az olana
 • B) şeridi daralmış olan diğerine
 • C) Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
 • D) Kamyonet, Lastik tekerlekli traktöre

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(38) 
şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(39) Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

 • A) En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
 • B) Bu kişilerin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.
 • C) Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.
 • D) Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(40) Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

 • A) şoför
 • B) Sürücü
 • C) ışleten
 • D) Araç sahibi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(41) Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

 • A) Düşük kaliteli yakıt kullanmak
 • B) Devamlı düşük vites ile gitmek
 • C) Devamlı büyük vites ile gitmek
 • D) Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(42) Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • A) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
 • B) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
 • C) Önemsenmez, devam edilir.
 • D) Yakıt seviyesi kontrol edilir.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(43) Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) şarj sistemi
 • B) Yağlama sistemi
 • C) Marş sistemi
 • D) Ateşleme sistemi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(44) Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

 • A) Depodaki yakıtın bitmesi
 • B) Supap ayarının bozulması
 • C) Hava filtresinin kirli olması
 • D) Yakıt pompasının ayarsız olması

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(45) Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?

 • A) Buji
 • B) Ampul
 • C) Sigorta
 • D) Enjektör

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(46) Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A) Kış aylarında yakıttan tasarruf sağlar.
 • B) Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
 • C) Yaz aylarında kullanılması motora zarar verir.
 • D) Motor hararet yaptığında çıkarılması uygundur.

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B

(47) 
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

 • A) şarj sisteminin çalışmadığını
 • B) Yağ basıncının çok düştüğünü
 • C) Lastikte basınç kaybı olduğunu
 • D) Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: D

(48) Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

 • A) Ani olarak gaz verilmesi
 • B) Yan aynaların kontrol edilmesi
 • C) Sol sinyal lambalarının yakılması
 • D) Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: A

(49) Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

 • A) Dizel motor
 • B) Marş motoru
 • C) Benzinli motor
 • D) Buhar makinesi

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: C

(50) Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aracın motorunu çalıştırabilmek
 • B) Aracın hareket etmesini engellemek
 • C) Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
 • D) Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak

Bu soruyu Boş Bıraktınız. Doğru Cevap: B