Yasal Mal Rejimi Nedir?

Evlilik halinde, eşlerin evlenmeden önce veya sonrasında bir sözleşme ile mal rejimi belirlememeleri durumunda kanuni olarak uygulanan mal rejimi yasal mal rejimi olarak adlandırılır. Farklı bir işlem yapılmadığı sürece yasal mal rejimi olarak kabul edilen rejimin hükümleri uygulanır.

Yasal Mal Rejimi Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Evlilik halinde, eşlerin evlenmeden önce veya sonrasında bir sözleşme ile mal rejimi belirlememeleri durumunda kanuni olarak uygulanan mal rejimi yasal mal rejimi olarak adlandırılır. Farklı bir işlem yapılmadığı sürece yasal mal rejimi olarak kabul edilen rejimin hükümleri uygulanır.

Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü

2002 tarihinde kabul edilen 4721 sayılı Türk Medeni Kanuna göre değişiklik öncesinde uygulanan mal ayrılığı rejimi terk edilerek, evlilik akdi ile meydana gelen yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olarak kabul edilmiştir. Medeni Kanuna göre mal rejimleri mal ayrılığı, mal ortaklığı, paylaşımlı mal ayrılığı ve mallara katılma rejimi olmak üzere dört çeşittir. Eşler istedikleri zaman mal rejimini belirleyebilir ve edinilmiş mal rejiminden, mal ayrılığı rejimine geçebilir.

Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi

Mal rejimi eşlerin başka bir rejime geçmesi ya da eşlerden birinin vefatı halinde gerçekleşir. Mahkeme kararı ile evliliğin iptal edilmesi, boşanma ya da mal ayrılığı rejiminin kabul edilmesi halinde, dava tarihinden başlayarak yasal mal rejimi sona erer ve tasfiye edilir.