Yapı Kullanım İzin Belgesi Nedir?

Bir arsa üzerine yapılan binanın resmi olarak kullanılabilmesi için gerekli olan belgeye yapı kullanım izin belgesi denilmektedir. İmar Kanunu 30. maddesine göre düzenlenen bu belge, yapının projesine uygun olarak inşa edildiğini de gösterir. Belge, bir apartmanın bütün bağımsız parçaları için alınabileceği gibi sadece bir kısmı için de alınabilir.

Yapı Kullanım İzin Belgesi Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Bir arsa üzerine yapılan binanın resmi olarak kullanılabilmesi için gerekli olan belgeye yapı kullanım izin belgesi denilmektedir. İmar Kanunu 30. maddesine göre düzenlenen bu belge, yapının projesine uygun olarak inşa edildiğini de gösterir. Belge, bir apartmanın bütün bağımsız parçaları için alınabileceği gibi sadece bir kısmı için de alınabilir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi İskân Mıdır?

Yapı kullanma izin belgesi aynı zamanda iskân olarak da kabul edilmektedir. Yapı kullanma izin belgesinin alınabilmesi için inşaatın yapı ruhsatını alması ve ruhsat tarihten itibaren 2 sene içerisinde inşaata başlanması gerekmektedir. İnşaatın tamamlanması için verilen süre ise 5 senedir.

Mimari projeye uygun olmadan inşa edilen yapıların yapı kullanma izin belgesi alması mümkün değildir. Bununla birlikte inşa süresinde bütün harçlar eksiksiz bir şekilde ödenmelidir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Sorgulama

Yapı kullanma izin belgesi belediyelerden veya internet ortamında belediyelerinden web sitelerinden öğrenilebilir. Sorgulama ekranlarında inşaat ruhsatı veya yapı kullanım izni bölümü seçildikten sonra belge numarası ve onay tarihi seçilmelidir.

Yapı Kullanma İzni Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Yapı kullanma izin belgesine başvuru dilekçesi ile birlikte tapu kayıt bilgileri, vergi dairesi ilişik kesme belgesi, dış kanal, telekom, proje belgeleri, sigorta borcunu gösteren belgelerin belediyelere iletilmesi gerekmektedir. Yapı asansörlü ise bu belgelere ek olarak yangın, sığınak gibi durumları gösteren raporların da ilgili birime teslim edilmesi gerekmektedir.