Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi kişilerin noter ya da mahkeme kararı ile mirasçı olduklarını resmi olarak gösteren

Veraset İlamı Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi kişilerin noter ya da mahkeme kararı ile mirasçı olduklarını resmi olarak gösteren bir belgedir. Noterden veraset ilamının alınabilmesi için soy bağının bulunması gerekir. Aksi durumda Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne başvurularak veraset ilamının mahkeme yolu ile çıkarılması gerekmektedir.

Veraset ilamı nasıl alınır?

Veraset ilamını noterden alabilmek için T.C kimlik numarasının yer aldığı kimlik kartı, vekil aracılığı ile başvuru yapılıyorsa vekaletname örneği ve ek olarak noterde bulunan başvuru formunun doldurularak imzalanması yeterlidir. Ancak noterden ilam çıkarabilmek için mirasçılık talebinde bulunan kişinin, miras bırakan ile soy bağının ya da yasal olarak mirasçısı olması gerekir.

Veraset ilamı dilekçesi

Aşağıdaki durumların varlığı halinde noterden veraset ilamı çıkarılamaz. Bu hallerde noter gerekçeli ret kararını başvuru sahibine bildirir ve Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne yönlendirir. Başvuru sahibi bir dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak veraset ilamını talep edebilir.

● Soy bağı ya da mirasçılık bağı bulunmaması
● Miras bırakanın vasiyetinin olması
● 04/01/2016 tarihinden önce vefat etmesi
● 23/11/1990 tarihinden önce vefat etmesi ve eşinin hayatta olması
● Miras bırakanın veya mirasçılardan birinin gaip olması, evlatlık olması, vatandaşlıktan çıkarılması ya da birden fazla vatandaşlığının olması
● Miras bırakanın veya mirasçılardan birinin aynı gün içinde ölmesi

Veraset ilamı ne işe yarar?

Bir miras üzerindeki mirasçıların kimler olduğu ve mirastan payları veraset ilamı belgesinde yer alır. Verasetten kaynaklanan gelir artışının vergilendirilebilmesi ve veraset ve intikal vergisi beyanında bulunabilmek için veraset ilamının başvuruya eklenmesi gerekir.

Veraset ilamı süresi

Veraset ilamı çıkartmak için herhangi bir süre sınırı yoktur. Ancak veraset ve intikal vergisi kapsamında edinilen mallar için belirli sürelerde veraset ilamının alınarak beyanname verilmesi zorunluluğu vardır.

Veraset ilamı ücreti

Noterden alınan veraset ilamı ücreti yılık olarak belirlenir. 2017 yılı için veraset ilamı ücreti 65,40 TL’dir