Tavzih Ne Demek?

Bir durumun açıklanması ya da aydınlatılmasına tavzih denir. Hukuki bir terim olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 304. maddesi ile belirlenmiştir.

Tavzih Ne Demek?
Ücretsiz İlan Sitesi

Bir durumun açıklanması ya da aydınlatılmasına tavzih denir. Hukuki bir terim olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 304. maddesi ile belirlenmiştir.

Bir hükümde yer alan yazı ve hesap hatalarının taraflardan birinin ya da mahkeme tarafından düzeltilmesi tashih olarak adlandırılır. Verilen hükmün yeteri kadar açık olmaması, uygulanmasında tereddüt uyandırması ya da birbirine aksi fıkralar içermesi durumunda taraflar kararın açıklanmasını yani tavzihini isteyebilir.

Ancak tavzih talebi sonucunda, hükme ilişkin tarafların yüklendiği borçlar ya da tanınmış olan haklar üzerinde bir sınırlandırma, genişletme ya da değiştirme gibi değişiklikler yapılamaz. Tavzih kural itibariyle yalnızca hüküm fıkrası hakkında geçerlidir. Temyiz ile incelenebilen bir konunun tavzih adıyla yeniden yargılama yapılması ve düzeltilmesi mümkün değildir. Tavzih kural itibariyle yalnızca hüküm fıkrası hakkında geçerlidir.

Tavzih dilekçesi

Tavzih, tarafların, taraf sayısı kadar dilekçe nüshası ile başvurmaları halinde ilgili mahkemeden talep edilebilir. Mahkeme talebin haklı bulunması halinde HMK 304. maddeye göre işlem yapar.