Tapu Ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Nedir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatının, bölgelere ayrılmış alt yönetim birimlerine Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü adı verilir. Ülke çapında her bir ilçe tapu ve kadastro bölgesi bakımından bir tapu sicil bölgesini oluşturur. Bir taşınmazın tapu kaydı, bulunduğu bölgenin tapu sicil müdürlüğüne yapılır.

Tapu Ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatının, bölgelere ayrılmış alt yönetim birimlerine Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü adı verilir. Ülke çapında her bir ilçe tapu ve kadastro bölgesi bakımından bir tapu sicil bölgesini oluşturur. Bir taşınmazın tapu kaydı, bulunduğu bölgenin tapu sicil müdürlüğüne yapılır.

Tapu sicili mahalleler ve köyler olarak ayrı ayrı tescil edilir. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tescil sonrasına, taşınmaz T.C. taşınmaz numarasına sahip olur. Bir taşınmazın birden fazla ilçenin idari sınırları içerisinde kalması halinde, hangi bölgeye ne kadar pay düştüğü belirtilmek suretiyle, her bir idari bölgeye kaydı ayrı ayrı yapılır. Taşınmazın tescil işlemlerinde, en büyük hissenin yer aldığı bölge müdürlüğünde işlem yapılır.