Etiket: #emlak sözlüğü

Emlak
Bitişik Nizam Nedir?

Bitişik Nizam Nedir?

İmar yönetmeliğinin 18. maddesinde, bir ya da birden çok komşu parsellerdeki bitişik...

Emlak
Bina Derinliği Nedir?

Bina Derinliği Nedir?

Bir binanın ön cephesinden arka cephesindeki en uzak noktaya kadar olan dikine uzaklığa...

Emlak
Bina Yüksekliği Nedir?

Bina Yüksekliği Nedir?

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre bina yüksekliği, bir yapının imar planı...

Emlak
Brüt Gelir Nedir?

Brüt Gelir Nedir?

Herhangi bir kesintiye uğramamış, giderler ile eksiltilmemiş gelir ya da ücrete...

Emlak
Bono Nedir?

Bono Nedir?

Bono, iki taraf arasında düzenlenen ve üzerinde yazan miktarın belirli bir süre...

Emlak
Brüt Kira Nedir?

Brüt Kira Nedir?

Taşınır ya da taşınmaz bir malın, mülkiyet sahibi tarafından belirlenmiş bir meblağ...

Emlak
Brüt İnşaat Alanı Nedir?

Brüt İnşaat Alanı Nedir?

Bir yapının bodrumdan itibaren çatı piyeslerine kadar olan tüm katların ve ortak...

Emlak
Cebri İcra Nedir?

Cebri İcra Nedir?

Zorla yerine getirme anlamına gelen cebri icra, hukuksal olarak bir borçlunun borcunu...

Emlak
Damga Vergisi Nedir?

Damga Vergisi Nedir?

Kişiler ve kurumların yaptığı çeşitli işlemlerdeki, belge niteliğindeki kağıtlardan...

Emlak
Cebri Satış Nedir?

Cebri Satış Nedir?

Borcunu ödemeyen bir borçlunun, icra takibi sonucunda hacze konu olmuş mallarının...

Emlak
Balkon Nedir?

Balkon Nedir?

Balkon; apartman, bina, gökdelen, plaza veya villa/triplex benzeri yapılarda, ana...

Emlak
Bahçe Duvarı Nedir?

Bahçe Duvarı Nedir?

Bahçe ya da binaları çevreleyen duvarlara ihata duvarı adı verilir. Kuşatma, kavrama...

Emlak
Bağımsız Ve Sürekli Haklar Nedir?

Bağımsız Ve Sürekli Haklar Nedir?

Medeni Kanun’a göre araziler, tapu kütüğünde yer akan bağımsız ve sürekli haklar...

Emlak
Banliyö Nedir?

Banliyö Nedir?

Banliyö çoğunlukla konut niteliğindeki yerleşim alanlarını ifade eder. Kentlerin...

Emlak
Belediye Sınır Nedir?

Belediye Sınır Nedir?

İl, ilçe ve beldelerde seçimle gelen, kanunlarla belirlenmiş kamu hizmetlerinden...

Emlak
Belediye Rayiç Bedeli Nedir?

Belediye Rayiç Bedeli Nedir?

Bir konut ya da arsanın alım satımı söz konusu olduğunda değerinin piyasanın koşullarına...