Sosyal Altyapı Nedir?

Kentsel ve kırsal alanlarda ikamet eden herkesin sağlık, eğitim, kültürel ve yönetimsel ihtiyaçlarını karşılayan ve gelişmiş bir toplum yaşamı oluşturmak için sağlanan hizmetlere sosyal altyapı denir. Okul, üniversite, park, yeşil alanlar, toplu konutlar, hastaneler, açık hava alanları gibi imkanlar sosyal altyapı kapsamında değerlendirilir. Belediyeler, valilikler ve sivil toplum kuruluşları sosyal altyapının eksiksiz bir şekilde sağlanması ve yapılandırılması için çeşitli çalışmalar yapar.

Sosyal Altyapı Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Kentsel ve kırsal alanlarda ikamet eden herkesin sağlık, eğitim, kültürel ve yönetimsel ihtiyaçlarını karşılayan ve gelişmiş bir toplum yaşamı oluşturmak için sağlanan hizmetlere sosyal altyapı denir. Okul, üniversite, park, yeşil alanlar, toplu konutlar, hastaneler, açık hava alanları gibi imkanlar sosyal altyapı kapsamında değerlendirilir. Belediyeler, valilikler ve sivil toplum kuruluşları sosyal altyapının eksiksiz bir şekilde sağlanması ve yapılandırılması için çeşitli çalışmalar yapar.

Sosyal altyapı, şehirleşmede ve toplu yaşamda genel altyapının bir dalını oluşturur. Altyapı, daha çok teknik hizmetleri içerirken, sosyal altyapı toplumun rahat ve huzurlu bir yaşam sürmesi için planlanır. Şehirlerin gelişmişlik seviyesi ve insanların yaşam standartları, sosyal altyapı imkanlarının durumuyla doğru orantılıdır.

Sosyal Altyapı Alanları

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından bölge sakinlerinin yararlanabileceği her türlü alan sosyal altyapı alanı olarak kabul edilir. Eğitim, sağlık, kültürel, dini vb. yönünde hizmet veren sosyal tesisler bu alanlar içerisinde bulunur.

Sosyal Altyapı Projeleri

Sosyal altyapı projeleri kalkınma ajansları tarafından oluşturulur. Bununla birlikte idari birimler, kamu kurum ve kuruluşları imar planlarında belirtmek koşuluyla altyapı projeleri meydana getirebilir.