Osgb Nedir?

OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin kısaltması ve yaygın olarak kullanılan halidir.

Osgb Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin kısaltması ve yaygın olarak kullanılan halidir.

OSGB Nedir? Ne İş Yapar?

OSGB’ler 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Hizmetleri arasında yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere işyeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin kapsamında ise iş güvenliği uzmanı tahsis etmek vardır.

OSGB, Bir Çesit İstihdam Bürosu mudur?

OSGB’ler şirketlere insan kaynağı sağlayan birer danışmanlık firması - istihdam bürosu değil, yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş ceza-i sorumlulukları olan firmalardır.

Hangi Firmaların OSGB Hizmet almaları gerekir?

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre 2 ve daha fazla çalışanı olan bütün şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmeti almakla yükümlüdür. Şirketler bu yükümlülüklerini, ilgili personeli kadrolarında bulundurarak veya bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alarak karşılayabilirler. Alınması gereken yasal minimum hizmet süresi şirketin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre değişkenlik gösteriyor.