Nizam Ne Demek?

Düzen anlamına gelen nizam imar uygulamalarında yapılaşma düzenini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliğine göre yapıların düzeni ayrık ve bitişik nizam olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğe göre, hiçbir cephesinden diğer komşu binalara bitişik bulunmayan yapı düzenine ayrık nizam, yapının komşu parseldeki yapılara bitişik olması haline ise bitişik nizam adı verilir.

Nizam Ne Demek?
Ücretsiz İlan Sitesi

Düzen anlamına gelen nizam imar uygulamalarında yapılaşma düzenini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliğine göre yapıların düzeni ayrık ve bitişik nizam olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğe göre, hiçbir cephesinden diğer komşu binalara bitişik bulunmayan yapı düzenine ayrık nizam, yapının komşu parseldeki yapılara bitişik olması haline ise bitişik nizam adı verilir.

Yapıların kullandığı taban alanı bakımından daha az yoğunluğu sahip olan ayrık nizam düzeni, çevresindeki kamu yararına yapılmış alanların fazlalığı nedeni ile çevreci bir imar düzeni olarak kabul edilir. İmar yönetmeliğine göre ayrık nizama dahil olan yapıların taban alanına ilişkin azami %40’lık bir sınırlama bulunur. Bitişik nizam yapılar ise bu sınırlamaya dahil değildir.

İmar yönetmeliğinde ayrık nizama sahip yapıların ön, yan ve arka bahçe çekme mesafeleri bina yüksekliğine paralel olarak düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre bu yapıların yoldan çekme mesafesi, azami 60.5 metre yüksekliğe sahip binalar için asgari 5 metre, 60.5 metreden yüksek binalar için 15 asgari 15 metredir. Azami 4 katlı olan binalarda yan bahçe çekme mesafesi asgari 3 metre olup, 4 katı aşan her bir kat sayısı için çekme mesafesine 0.5 metre eklenir.

Arka bahçe çekme mesafesi için 4 katlı binalarda asgari 3 metredir. Bina derinliğinin 7 metreden az olması halinde mesafe 2 metreye kadar indirilebilir. Yan bahçe çekme mesafesinde olduğu gibi 4 katı aşan her bir kat için 0.5 metre eklenir. Bitişik nizam için çekme mesafeleri yol kenarı ve en bahçe için  asgari 5 metre, yan ve arka bahçe için asgari 3 metredir.