Merhun Ne Demek?

Merhun rehnedilen mal olarak tanımlanabilir. Merhunun tam olarak ne olduğunu anlamak için rehin kavramının ne ifade ettiğini de bilmek gerekir. Rehnetmek, bir borca karşılık olarak teminat vermek adına borçlunun bir malı kullanmasıdır. Mal borca karşılık bir teminat olur. Eğer borç ödenmezse alacaklı; rehne konu olan malı icra kanalını kullanmak suretiyle satar ve bu malın satıldığı bedelden kendi alacağını tahsil eder. Bu durum, alacaklı için “rehin hakkı” olarak ifade edilir. Bu hak, sınırlı ve ayni bir haktır.

Merhun Ne Demek?
Ücretsiz İlan Sitesi

Merhun rehnedilen mal olarak tanımlanabilir. Merhunun tam olarak ne olduğunu anlamak için rehin kavramının ne ifade ettiğini de bilmek gerekir. Rehnetmek, bir borca karşılık olarak teminat vermek adına borçlunun bir malı kullanmasıdır. Mal borca karşılık bir teminat olur. Eğer borç ödenmezse alacaklı; rehne konu olan malı icra kanalını kullanmak suretiyle satar ve bu malın satıldığı bedelden kendi alacağını tahsil eder. Bu durum, alacaklı için “rehin hakkı” olarak ifade edilir. Bu hak, sınırlı ve ayni bir haktır.

Gayrimenkullerde rehin işleminin gerçekleşmesi için üç farklı yöntem kullanmak mümkündür. Bu yöntemler; irat senedi, ipotek ve ipotekli borç senedidir.