Mamelek Nedir?

Bir kişinin hak ve yükümlülüklerinden meydana gelen ve para ile ölçülebilen bütününe, mamelek ya da malvarlığı adı verilir. Kişilerin mameleklerine dair ilişkiler ve olaylar Medeni Hukuk hükümleri çerçevesinde düzenlenir.

Mamelek Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Bir kişinin hak ve yükümlülüklerinden meydana gelen ve para ile ölçülebilen bütününe, mamelek ya da malvarlığı adı verilir. Kişilerin mameleklerine dair ilişkiler ve olaylar Medeni Hukuk hükümleri çerçevesinde düzenlenir.

Mamelek aktiflerden meydana gelen haklar, pasiflerden meydana gelen borçlardan meydana gelir. Alacaklar, ayni haklar, maddi değere sahip ve yenilik doğuran haklar ile mali açıdan fikri haklar mal varlığını oluşturur. Malvarlığı ya da Mamelek Hukuku tarafından düzenlenmiş olan ilişkiler, ilişkinin niteliği bakımından Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku ve Miras Hukuku’nun konusunu oluşturur. Türk Hukuku’nda mamelek ve devrine ilişkin işlemler farklı kanunlar ve kanunların ön gördüğü hükümler kapsamında ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin; murisin mirasçılarına bıraktığı miras onun mamelekidir ve Miras Hukuku’nun konusudur.