Mahfuz Ne Demek?

Mahfuz kelimesi gizli saklı, korunmuş olan anlamında kullanılır. Tek başına kullanımı pratikte mümkün olmayan kelime Arapça kökenlidir. Ağırlıklı kullanımı hukuk, emlak gibi alanlardadır. Ceza hukukundaki mahfuzen kelimesiyle kullanımı tutukluluk hali devam eden kişiyi betimler. Bunun dışında özellikle emlak hukuku alanında önemli ve yerleşik bir kullanımı mevcuttur. Mahfuz hisse, mahfuz meblağ bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Mahfuz Ne Demek?
Ücretsiz İlan Sitesi

Mahfuz kelimesi gizli saklı, korunmuş olan anlamında kullanılır. Tek başına kullanımı pratikte mümkün olmayan kelime Arapça kökenlidir. Ağırlıklı kullanımı hukuk, emlak gibi alanlardadır. Ceza hukukundaki mahfuzen kelimesiyle kullanımı tutukluluk hali devam eden kişiyi betimler. Bunun dışında özellikle emlak hukuku alanında önemli ve yerleşik bir kullanımı mevcuttur. Mahfuz hisse, mahfuz meblağ bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Mahfuz hisse özellikle bir gayrimenkulde ya da en genel tabiriyle bir malda gizli hak anlamına gelir. Miras bırakanın iradesinden ve tasarrufundan bağımsız olarak tanınan gizli hakkı belirtir. Mahfuz hisse hakkına sahip olan mirasçıya mahfuz hisseli mirasçı denir.

Mahfuz meblağ ise mal sahibinin gayrimenkul tapusunda gizli tuttuğu miktarı betimler. İleride kullanılmak üzere tapuda not düşülen TL veya döviz cinsi miktarıdır.