Kontrol Nedir?

Kontrol kelimesi gündelik dilde denetleme denetim gibi anlamlara gelir. Emlak literatüründe, hukukta ve maliyede farklılaşmış anlamları vardır. Adli kontrol, iç kontrol, tapu kontrolü gibi birçok kontrol türü vardır.

Kontrol Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Kontrol kelimesi gündelik dilde denetleme denetim gibi anlamlara gelir. Emlak literatüründe, hukukta ve maliyede farklılaşmış anlamları vardır. Adli kontrol, iç kontrol, tapu kontrolü gibi birçok kontrol türü vardır.

Adli kontrol bir zanlının kaçmasını engellemek ya da delil karartmasını engellemek için alınan önlemleri vurgular. 2012 yılında düzenlenen 6352 sayılı yasayla adli kontrol uygulamalarına yeni bir anlayış getirilmiştir. Adli kontrol; konutunu ya da belli bir bölgeyi terk etmemek veya belirli bölgelere girmemek gibi şartları kapsar.

İç kontrol ise maliye ile ilgili bir kavram olup belirli bir firmanın ya da kurumun iç işleyişindeki düzenlemeleri kapsar. İç kontrol kurum hiyerarşisinde önemli bir yere sahiptir.

Tapu kontrolü ağırlıklı olarak taşınmaz malların işleyişiyle ilgilidir. Tapuda zamanla ortaya çıkan bozulmalar, herhangi bir hukuki süreç ile ortaya çıkan tapu uyuşmazlıkları, alım satımda tapu düzenlemeleri, tapunun orijinallik kontrolü gibi birçok kavramı kapsar.