Kefilli Kira Sözleşmesi Ve Örneği

Kira sözleşmesi yaparken elinizde kefilli kira sözleşmesi örneği varsa hukuksal anlamda daha güçlüsünüz demektir. Normal şartlar altında kira sözleşmesi olmadan hiç bir gayrimenkul kiraya verilmemelidir. Eğer sözleşme kefilli kira sözleşmesi olursa kiracının kira bedeli ödemediği durumlarda ödenmeyen kira bedellerini kefilden tahsil edilebilmesi mümkündür.

Kefilli Kira Sözleşmesi Ve Örneği
Ücretsiz İlan Sitesi

Kira sözleşmesi nedir?

kira sözleşmesi nedir

Türk hukuk sisteminde en çok açılan davalardan bir tanesi de kiracı tahliye ve icra davalarıdır. Kira sözleşmelerinin tamamında matbu olarak “2 aylık kiranın ard arda ödenmemesi halinde diğer kiralar muaccel olur” cümlesi yazılıdır. Bu cümle her iki tarafı da Borçlar Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun açısından bağlar. Buna göre tahliye ve icra davası davası; ev sahibi tarafından kiracının 1 yıl içinde aylık kira bedelini ödememesi sebebiyle en az 2 kez noter kanalıyla ihtar edilmesinden sonra açılabilir.

Tahliye davalarının temel dayanağı ise kira sözleşmesidir. Kira sözleşmelerinin taraflar arasında imzalanmasından sonra mutlaka noter tarafından tasdik ettirilmesi ve gerekli damga vergisinin ödenmiş olması, hukuksal açıdan gerekir. 

Kira sözleşmesi örneği nasıl olmalıdır?

kefilli kira sözleşmesi

Kira sözleşmeleri genellikle 1 yıllık yapılır. Borçlar Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun!a göre düzenlenen bir kira sözleşmesinde; kiralanan gayrimenkulun açık adresi, gayrimenkulun kiracıya teslim edilirken ki durumu, aylık kira bedeli ve gelecek yıllarda yapılacak kira zammının neye göre hesaplanacağı açık olarak belirtilir.

Kira sözleşmesinde ayrıca borçlu ve alacaklının açık adresi ve TC kimlik numaralarının da bulunması gerekir. Kira sözleşmesi, eğer ortada noter tarafından verilmiş resmi bir vekalet varsa tarafların vekilleri tarafından da imzalanabilir. 

Kefilli kira sözleşmesi nedir?

kefilli kira sözleşmesi nedir

Gayrimenkul sahibi kira sözleşmesinde kefil talep edebilir. Kefil ise kira sözleşmesini “adi kefil”, “müteselsil kefil” veya “müşterek borçlu ve müteselsil kefil” olarak imzalayabilir. Adi kefalette alacaklı olan mal sahibi öncelikle asıl borçluya başvurmalı ve borcu tahsil edemediğini hukuksal olarak kanıtlamalıdır. Müteselsil kefalette ise alacaklı taraf direkt borçluya başvurmadan kefilden alacağının ödenmesini isteyebilir. 

Kefilli kira sözleşmesinde kefaletin süresi nedir?

kefilli kira sözleşmesi örneği

Kefilli kira sözleşmelerinde kefalet, sözleşmeden belirtilen süre ile yani genellikle 1 yıl ile sınırlı olur. Kira sözleşmeleri, aksi bir durum yoksa genellikle her yıl yenilenir ancak tekrar, tekrar düzenlenmez. Ancak bu durumda kefilin borca kefaleti ortadan kalkar. Yani kefilin kira borcuna olan kefaletinin devam etmesi için kira sözleşmesinin her yıl tekrar düzenlenmesi ve ıslak imza ile imzalanması gerekir. Kefiili kira sözleşmeleri, kefilsiz kira sözleşmelerine göre daha yüksek oranda damga vergisine tabiidir.