Kazai Taksim Ne Demek?

Paylı mülkiyete sahip taşınır ya da taşınmaz bir mal üzerindeki ortaklık, aynen taksim ya da kanuni taksim yolu ile giderilebilir. Pay sahiplerinin mahkeme yoluna gitmeden, kendi aralarındaki sözleşmeye dayanarak ortaklığı sonlandırmalarına rızai taksim, hakimin kararı ile yapılan taksime ise kazai taksim adı verilir.

Kazai Taksim Ne Demek?
Ücretsiz İlan Sitesi

Paylı mülkiyete sahip taşınır ya da taşınmaz bir mal üzerindeki ortaklık, aynen taksim ya da kanuni taksim yolu ile giderilebilir. Pay sahiplerinin mahkeme yoluna gitmeden, kendi aralarındaki sözleşmeye dayanarak ortaklığı sonlandırmalarına rızai taksim, hakimin kararı ile yapılan taksime ise kazai taksim adı verilir.

Pay sahiplerinin Sulh Hukuk Mahkemesine açtıkları dava sonucunda, hakimin cebri olarak ortaklığı gidermesine kazai taksim denir. Rızai taksimden farklı olarak kazai taksimde, pay sahiplerinin karşılıklı rızası aranmaz. Bir malın taksiminde öncelik olarak nitelik olarak malın eşit bir şekilde bölüştürülmesini sağlamaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde hakimin takdirine bağlı olarak niteliği az olan paya ivaz eklenerek eşitliğin sağlanması amaçlanır.