Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı Nedir?

Konut Kredisi kat irtifakı / kat mülkiyeti alınmış konutlara verilmektedir. Konut kredisi kullandırılacak konutların tapuları kat mülkiyeti, kat irtifakı veya tam mülkiyet şeklinde düzenlenmiş olmalıdır.

Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Konut Kredisi kat irtifakı / kat mülkiyeti alınmış konutlara verilmektedir. Konut kredisi kullandırılacak konutların tapuları kat mülkiyeti, kat irtifakı veya tam mülkiyet şeklinde düzenlenmiş olmalıdır
    
Kat İrtifakı bir arsa üzerinde yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan irtifak hakkıdır. "Kat İrtifak Tapusu" olan taşınmazlar için konut kredisi kullandırılıp kullandırılmayacağı kredi veren bankanın değerlendirmesine tabidir.

Kat Mülkiyeti ise tamamlanmış bir yapının kat, daire, büro, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan özel bir mülkiyet hakkıdır.

Kat Mülkiyeti Kanunu´nda her bir apartman dairesi, ayrı bir ´bağımsız bölüm´ olarak geçmektedir. Binanın ´bağımsız bölümleri´, ´ortak alanları´, ´eklentileri´, ´her bağımsız bölüme ne kadar arsa payı düştüğü´ gibi konuları öğrenmenizde fayda var. Satın alacağınız veya aldığınız bağımsız bölümün tapusunda sizin hisseniz arsa hissesi olarak gözüküyorsa, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmesini engelleyen bir neden olabilir.

Bu nedenle, Kat Mülkiyeti Kanunu´na göre cins değişikliği yapılmamış demektir. Ayrıca bu konut iskansız da olabilir. Kat irtifakından, kat mülkiyetine geçiş, tapuda bazı işlemlerin yapılmasını gerektirir. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş, aslında bir tür değişikliği işlemidir. Tür değişikliği, bir taşınmaz malın türünün, yapısız iken yapılı ya da yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.