Kagir Nedir?

Kagir taş ya da tuğladan yapılmış duvar ya da yapılara verilen isimdir. Halk arasında kagir olarak kullanımı da yaygındır.

Kagir Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Kagir taş ya da tuğladan yapılmış duvar ya da yapılara verilen isimdir. Halk arasında kagir olarak kullanımı da yaygındır.

Kagir yapı

Malzeme türüne göre kagir yapılar tam kagir, yarı kagir, iskelet sistemine göre yığma kagir olarak çeşitli sınıflandırmalara sahiptir. Tüm duvarları, taban ve tavanı, beton, taş, tuğla gibi yanmaz maddelerden inşa edilmiş yapılar tam kargir olarak adlandırılır. Taşıyıcı kolonu olmayan taban ve tavanı, beton, taş, tuğla gibi yanmaz maddelerden inşa edilmiş yapılar ise yığma kargir olarak adlandırılır. Kagir yapılar tapu kaydında ‘kagir yapı’ olarak tescil edilir.

Yığma kagir yapı nedir?

Yığma kagir yapılarda, taşıyıcı duvarlar yapı taşlarından yapılmıştır. Döşemeleri ise betonarme veya betonarme ile sağlanan yatay bütünlük özelliğine sahip diğer döşemelerden meydana gelir. Yığma kagir yapılar, karkas yapıların sağlamış olduğu imkanlara göre daha sınırlı bir tasarıma ve uygulama alanına sahiptir. Kagir yapılarda kullanılan başlıca yap malzemeleri tuğla, doğal yapı taşları, beton briket ve kireç-kum, çimento- kireç-kum ve çimento- kum gibi harçlar oluşturur.

Kagir duvar

Kagir yapılarda duvar kalınlığı ve duvar inşa örgüleri kullanılan malzemeye göre farklılık gösterir. Taş duvar örgülerinde taşların boyutları birbirine yakın, ince ve uzun taşlardan seçilirken, her bir sırada bağlayıcı taş ve büyük köşe taşı kullanılır. Tuğla duvar örgülerinde ise düz örgü, kilit örgü ve şaşırtma örgü gibi başlıca örgü tipleri kullanımı yaygındır.