İşgal Ne Demek?

Hukuki bir sözleşmeye ya da hakka dayanmaksızın bir başkasının mülkiyetindeki bir taşınmazın kullanılmasına işgal adı verilir. Özel mülkiyetin konusu dışındaki, meralar ve kışlaklar gibi kamuya ait yerlerin, devletin tasarrufundaki yolların, kayalıkların ve ormanların işgal yolu ile iktisabı mümkün değildir.

İşgal Ne Demek?
Ücretsiz İlan Sitesi

Hukuki bir sözleşmeye ya da hakka dayanmaksızın bir başkasının mülkiyetindeki bir taşınmazın kullanılmasına işgal adı verilir. Özel mülkiyetin konusu dışındaki, meralar ve kışlaklar gibi kamuya ait yerlerin, devletin tasarrufundaki yolların, kayalıkların ve ormanların işgal yolu ile iktisabı mümkün değildir.

Tapu sicilinde kaydı olan bir taşınmazın, işgal ile kazanılabilmesi için kütük kaydının malikin talebi ile terkin edilmesi yani silinmiş olması gerekir. Tapu sicilinde malike sahip olan taşınmazlar ile tapu kaydı olmayan taşınmazların işgal ile mülkiyetlerinin kazanılması mümkün değildir. Tapusu bulunan taşınmazların işgal yolu ile iktisabı yalnızca sahipsiz olmaları durumunda gerçekleşebilir. İşgal ile iktisapta tayin edilmiş bir zilyetlik (fiili hakimiyet) süresi yoktur. İşgal ile birlikte mülkiyet hakkı kazanılırken, zamanaşımı süresi gerekmez.