İrtikaf Hakları Nelerdir?

Mülkiyet hakkı herkese karşı ileri sürülebilen, hak sahibinin yetkileri bakımından en geniş kapsamlı ayni haklardan biridir. Mülkiyet hakkına sahip bir malik, malı üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Hakkın kullanımının sınırlandırıldığı, irtifak hakkı gibi sınırlı ayni haklar ise hak sahibine sadece eşyadan faydalanma hakkı verir.

İrtikaf Hakları Nelerdir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Mülkiyet hakkı herkese karşı ileri sürülebilen, hak sahibinin yetkileri bakımından en geniş kapsamlı ayni haklardan biridir. Mülkiyet hakkına sahip bir malik, malı üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Hakkın kullanımının sınırlandırıldığı, irtifak hakkı gibi sınırlı ayni haklar ise hak sahibine sadece eşyadan faydalanma hakkı verir.

İrtifak hakkı nedir?

Medeni Kanunda sınırlı ayni haklar; irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin hakları olarak düzenlenmiştir. İrtifak hakkı ile bir başkasına ait olan taşınmaz bir maldan, hak sahibinin lehine faydalanma hakkı kurulur. Kanunun 779. maddesi ile düzenlenen irtifak hakkı ile bir taşınmazın üzerinde irtifak hakkının kurulması, hak sahibinin o taşınmazdan faydalanmasını sağlarken, mülk sahibinin bazı tasarruflarda bulunamamasına ve haklarının sınırlandırılmasına mecbur kılar.

İrtifak hakları nelerdir?

Medeni Kanun irtifak haklarını taşınmaz irtifak hakkı, şahsi irtifak hakkı, oturma hakkı, üst hakkı ve kaynak hakkı ve kural itibariyle devredilmesi mümkün olmayan diğer irtifak hakları olarak ayrı başlıklar altında düzenlemiştir.

Taşınmaz irtifak hakkı nedir?

Taşınmaz irtifak haklarının belirlenmesinde şekil şartı yani tapu kütüğüne tescil edilme ve resmi senet düzenlenme şartı aranır. Yolsuz tecil durumunda 10 yıllık zamanaşımı ve iyi niyet ilkesine uygunluğu halinde irtifak hakkı kazanılır. Tescil edilen taşınmazın yok olması ya da haktan meydana gelen faydaların ortadan kalkması ve terkin yolu ile irtifak hakları sona erer.