İradi Mirasçı Nedir?

Hukuki olarak bakıldığında miras, kişinin ölmesi ile uygulama koşullarının meydana geldiği, özel hukuk ilişkileri içinde değerlendirilen bir kurallar bütünüdür ve mirastan, muristen mirasçılara geçen mal varlığı ve hakları anlaşılır.

İradi Mirasçı Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Hukuki olarak bakıldığında miras, kişinin ölmesi ile uygulama koşullarının meydana geldiği, özel hukuk ilişkileri içinde değerlendirilen bir kurallar bütünüdür ve mirastan, muristen mirasçılara geçen mal varlığı ve hakları anlaşılır.

Miras nedir?

Miras; miras bırakan, mirasçı, tereke, ölüme bağlı tasarruf, külli ve cüzi halefiyet gibi temel kavramlardan meydana gelir. Miras bırakan yani muris, ölümü halinde mirasının açıldığı gerçek kişidir. Tüzel kişiler taşıdıkları özellikler bakımından muris olamazlar. Mirasçı ise murisin mirası yani terekesi üzerinde hak sahibi olan gerçek ya da tüzel kişidir. Muristen farklı olarak mirasçılar tüzel ya da gerçek kişi olabilir. Gerçek kişiler kan bağı esasına göre mirasçı olurken, tüzel kişiler ise belirli şartların sonucunda yasal olarak mirasçıdır.

İradı mirasçı nedir?

Miras bırakanın vasiyetname, sözleşme gibi iradesi ile atanmış olan mirasçıya iradi mirasçı adı verilir. Hem gerçek hem de tüzel kişiler miras bırakanın beyanı ile iradi mirasçı olabilir.

Külli halefiyet nedir?

Külli halefiyet miras bırakana ait hakların tek bir olay sonucunda bir bütün olarak, mirasçılarına doğrudan geçmesidir. Külli halefiyette terekeye ait olan mal varlığının intikalinde hakların devri için aranan özel şartlar ve işlemler aranmaz. Ölümü gerçekleşen her kişi külli halefe sahiptir. Murisin külli halefleri, murisin vasiyetname ile ya da kanun ile atanmış yasal mirasçılarıdır. Küllli halefler gerçek kişi ya da tüzel kişi olabilir.