İpotek Akit Tablosu Nedir?

Taşınmaz rehini esasına dayanan ipotek, mevcut ya da ileride meydana gelmesi kesin olan bir alacağın güvence altına alınması için kurulabilir. Bir ipoteğin paraya çevrilmesinde anapara ya da üst sınır ipotek olup olmaması önemlidir. İpoteğin kuruluşu esnasında alacak miktarı belirli ise anapara ipoteği, belirli olmaması durumunda ise üst sınır ipoteği geçerlidir.

İpotek Akit Tablosu Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Taşınmaz rehini esasına dayanan ipotek, mevcut ya da ileride meydana gelmesi kesin olan bir alacağın güvence altına alınması için kurulabilir. Bir ipoteğin paraya çevrilmesinde anapara ya da üst sınır ipotek olup olmaması önemlidir. İpoteğin kuruluşu esnasında alacak miktarı belirli ise anapara ipoteği, belirli olmaması durumunda ise üst sınır ipoteği geçerlidir.

Ana para ipoteğinde paraya çevirme işlemi ilamlı takip ile yapılırken, üst sınır ipoteğinde ilamsız takip uygulanır. İpoteğin niteliğine ilişkin belirlemelerde ipotek akit tablosunda yer alan bilgiler belirleyicidir.

İpotek akit tablosu örneği

İpoteğin niteliğine ilişkin belirlemelerde ipotek akit tablosunda yer alan bilgiler belirleyicidir. İpoteğin tapuda kuruluş işlemleri sırasında, tapu memuru tarafından yapılan ipotek akit tablosu, ipoteğin durumuna ilişkin bilgiler içeren resmi bir senet türüdür. Sorumluluk bakımından ipotek veren kişinin sorumluluğu, ipotek akit tablosunda yer alan değer ile sınırlıdır.