Gerçek Kişi Nedir?

Tam doğmak ve sağ olmak şartı ile kişinin anne karnından ölümüne kadar olan süreyi hukuken tanımlayan terime gerçek kişi denir. Bu ifade, kişinin bütün hak ve ehliyetlerini kapsar. Her gerçek kişi, borçlanma ve alacaklı durumuna düşme hakkına sahiptir.

Gerçek Kişi Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Tam doğmak ve sağ olmak şartı ile kişinin anne karnından ölümüne kadar olan süreyi hukuken tanımlayan terime gerçek kişi denir. Bu ifade, kişinin bütün hak ve ehliyetlerini kapsar. Her gerçek kişi, borçlanma ve alacaklı durumuna düşme hakkına sahiptir.
Modern hukukta insanlar din, dil, ırk, cinsiyet vb. farkı olmaksızın gerçek kişi olarak kabul edilir. Gerçek kişi, hukukta kurumlaşmamış kişi olarak belirtilir. Bu aşamada bilinmesi gereken bir diğer kavram tüzel kişi tanımıdır.

Tüzel Kişi Unvanı Ne Demek?

Hukuk düzeni içerisinde gerçek kişi ile tüzel kişi tanımı birbirinden farklıdır. Toplum yaşamı içerisinde birtakım zorunluluklardan dolayı bu terim oluşmuş ve kendi içerisinde bir kavram haline gelmiştir. İnsanların ticari ve sosyal amaçlarını yerine getirebilmesi için bir araya gelmesi ve mallarını bu amaç doğrultusunda kullanması söz konusu olabilir. Bu şekilde meydana gelen, insanlardan bağımsız olarak ortaya çıkan varlıklara tüzel kişi denir.

Tüzel kişi, gerçekte kişilik sahibi değildir fakat kişilik sahibi olarak kabul edilen mal ve toplulukların genel adıdır. Bu kavram kendi içerisinde de ikiye ayrılır. Bunlar kamu tüzel kişisi ve özel tüzel kişisi olarak adlandırılır.

Gerçek kişiler dernek, vakıf ve sendika gibi oluşumlar için bir araya gelebilir. Bu oluşumlar hukuken tanınmaları durumunda tüzel kişilik olarak kabul edilir. Tüzel kişiler devlet kurumlarına bağlı olabilir. Hukuken fesh edilmeleri durumunda tüzel kişilik ortadan kalkar.

Tacir nedir?

Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişilere tacir denir. Tacirlerle ilgili hükümler Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenmiştir.