Geçit Hakkı Nedir?

Geçit hakkı irtifak haklarından biridir ve tapu siciline kayıt ettirilen, başka bir malikin bağ, bahçe, tarla ya da arsasından geçme hakkıdır. Geçit hakkı şahsın ya da taşınmazın lehine kullanılabileceği gibi şahıs gerçek ya da tüzel kişi de olabilir. Mülkiyetin müşterek olması halinde, tek bir pay sahibinin geçit hakkını tesis etmesi mümkün değildir. Tüm pay sahiplerinin işleme dahil olmaları gerekir. Paydaşların işleme katılmaları ile tesis edilen geçit hakkı, bedeli ya da bedelsiz olarak kurulabilir.

Geçit Hakkı Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Geçit hakkı irtifak haklarından biridir ve tapu siciline kayıt ettirilen, başka bir malikin bağ, bahçe, tarla ya da arsasından geçme hakkıdır. Geçit hakkı şahsın ya da taşınmazın lehine kullanılabileceği gibi şahıs gerçek ya da tüzel kişi de olabilir. Mülkiyetin müşterek olması halinde, tek bir pay sahibinin geçit hakkını tesis etmesi mümkün değildir. Tüm pay sahiplerinin işleme dahil olmaları gerekir. Paydaşların işleme katılmaları ile tesis edilen geçit hakkı, bedeli ya da bedelsiz olarak kurulabilir.

Geçit Hakkı Davası

Medeni Kanunda yer alan ‘Zorunlu Geçit’ başlığına göre tarafların anlaşma sağlayamaması halinde, genel yola erişim sağlamak için yeterli alanı bulunmayan mülk sahibi karşılığını ödemek koşuluyla, komşu parselden uygun bir yerin geçit hakkı olarak bırakılmasını mahkeme yoluyla talep edebilir. Mahkemeden geçit hakkı lehine karar çıkması halinde yol haritaya bağlanır ve kararın kesinleşmesini takiben tapu siciline kaydı yapılır. Geçit hakkı tapu sicilinde irtifak hakları sütununda bulunur. Geçit hakkında görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir.

Geçit Hakkı Şartları

Genel yola çıkmak için yolu bulunmayan ve diğer arsadan geçme zorunluluğu bulunan taşınmazlarda, malikler açısından zorunlu geçit hakkı şartı sağlanmış olur. Geçit hakkı uzlaşma ile kurulabileceği gibi Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde dava açılarak da kurulabilir.

Geçit Hakkı Bedeli

Bedelin tespitinde mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından, objektif kıstaslara göre hesaplama yapılarak değer biçilir. Bilirkişi raporundaki yol hakkı bedelinin eksiksiz olarak komşu parsel sahibine ödenmesi zorunludur.