Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek
Ücretsiz İlan Sitesi

600 yıl boyunca dünyanın bir çok yerine hükmeden Osmanlı Devleti'ni yöneten Osmanlı padişahlarını genellikle tarih kitaplarından tanıdığımız yüzleri ile bilinir. Osmanlı Padişahları hakkında pek fazla bilinmeyen ilginç kişisel öze

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Yavuz Sultan Selim

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Osman Gazi

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Kanuni Sultan Süleyman

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

OSMANLI PADİŞAHLARININ ÖLÜM NEDENLERİ Genç Osman hadisesi altı asırlık Osmanlı tarihinin en trajik olaylarındandır ve 1622'nin 20 Mayıs'ında yaşanan hadise, asırlar boyu unutulmamıştır.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

14 yaşında iken tahta çıkan İkinci Osman, yani Genç Osman, reform yapmaya çalışırken canından olmuştu.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Polonya üzerine sefere çıkarken idamını emrettiği kardeşi Şehzade Mehmed "Osman, Allah'tan dilerim ki ömrün berbad olsun! Beni hayatımdan mahrum ettin, inşaallah sen de saltanat süremeyesin" diye beddua etmişti.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Birinci Ahmed'in ölümünden sonra, Osmanlı tahtına devletin ileri gelenlerinin mutabakatıyla, 22 Eylül 1617 günü Birinci Ahmed'in en büyük oğlu olan Şehzade Mustafa geçirildi.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Mustafa, Genç Osman'ın ağabeyi idi ve saltanat o zamana kadar babadan oğula geçerken, tahta artık hanedanın hayattaki en yaşlı erkek üyesinin oturtulması kararlaştırılmıştı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

PADİŞAHI ODAYA KİLİTLEDİ Ancak, Birinci Mustafa'nın akli durumundaki bozukluk yüzünden devlet işleri yürümüyordu. Durumu gören Harem Ağası Mustafa, padişahı tahttan indirmek için bir komplo hazırladı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

26 Şubat 1618 günü askerlere maaş dağıtıldığı sırada hükümdarı dairesine kilitledi ve tahta Birinci Ahmed'in diğer oğlu olan Şehzade Osman çıkartıldı. Böyle bir emrivaki ile tahtından olan Birinci Mustafa, sadece 97 gün padişahlık edebilmişti.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Genç Osman, büyük dedeleri gibi cihangir olup şöhret kazanma hevesine düştü ve 1621 Nisan'ında Polonya üzerine sefere çıktı ama İstanbul'dan ayrılmadan önce kendisinden dört ay küçük olan kardeşi Şehzade Mehmed'i boğdurttu.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

İdam için gerekli fetvayı Şeyhülislâmı Esad Efendi'den alamamış ve şeyhülislâmlıkta gözü olan Rumeli Kazaskeri Kemaleddin Efendi'den elde etmişti.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Şehzade Mehmed, kendisini boğmaya gelen cellâdları görünce, kardeşine "Osman, Allah'tan dilerim ki ömrün berbad olsun! Beni hayatımdan mahrum ettin, inşaallah sen de saltanat süremeyesin" diye beddua etmişti.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

YENİÇERİLER AYAKLANDI Polonya'da kolay bir zafer kazanacağını zanneden Genç Osman,umduğunu bulamadı ve Leh, yani Polonya askerlerinin işgal ettiği Hotin Kalesi kuşatıldıysa da fethedilemedi. Genç Osman,başarısızlığın bütün suçunu yeniçerilere yükledi

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Yeniçeri Ocağı'na çekidüzen vermek istedi fakat kardeşinin bedduası üzerindeydi ve işleri hep ters gitmeye başladı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Yeniçeriler'i disiplin altına sokamayan hükümdar, bu defa hacca gitme bahanesiyle Suriye'den ve Anadolu'dan asker toplamayı düşündü fakat planları öğrenilince zor durumda kaldı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Askerler, padişahtan hacca gitmemesini istediler ama Genç Osman tepkilere aldırış etmedi ve Üsküdar'a geçti. Bunun üzerine yeniçerilerle sipahiler ayaklandılar.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

HER YERİ YAĞMALADILAR İsyan kısa sürede büyüdü ve âsiler, padişahın akıl hocalarının kellelerini istediler. Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine, Topkapı Sarayı'na girerek her tarafı yağmaladılar.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Hiçbir direnişle karşılaşmadan sarayın üçüncü kapısından geçerek avluya doldular ve devrik hükümdar Birinci Mustafa’yı buldular.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Genç Osman durumun vahametini kavrayınca âsilerin taleplerini kabul etti fakat askerler Birinci Mustafa’yı çoktan padişah ilân etmişlerdi. Çaresi kalmadığını gören Genç Osman, yeniçeri ocağına sığındı ve hapsedildi.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

OSMANLI'DA BİR İLK Birinci Mustafa'nın tarafdarları, eski hükümdar yaşadığı sürece kendi iktidarlarının sağlam olmayacağının farkındaydılar ve bu yüzden Osman'ın ortadan kaldırılmasına karar verdiler.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Yedikule'ye hapsedilmiş olan devrik hükümdara utanç verici hareketler yapıldı ve Genç Osman kemendle boğuldu.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Osmanlı tarihinde bir padişah ilk defa teb'ası tarafından öldürülüyordu ve Genç Osman, halkın kanaatine göre tahtını sağlamlaştırmak için canını aldığı kardeşi Şehzade Mehmed'in bedduasına uğramıştı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

İşte dünyaya hükmeden Padişahların ölüm nedenleri...

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Osman Gazi

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 1258 / Ölüm: 1326 / Tahta çıktığı tarih:1281

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi 1326′da kalp yetmezliğinden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Orhan Gazi

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 1281 / Ölüm: Mart 1362 / Tahta çıktığı tarih: 1326

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

82 yaşındayken felç yüzünden 1362′de öldü. Aynı zamanda 2. Osmanlı padişahıdır.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. Murad

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: Haziran 1404 / Ölüm: 3 Şubat 1451 / Tahta çıktığı tarih: 1423

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451′de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir tümördür. Aynı zamanda 6. Osmanlı padişahıdır.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Yavuz Sultan Selim

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 10 Ekim 1470 / Ölüm: 21-22 Eylül 1520 / Tahta çıktığı tarih: 1512

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

9. Osmanlı padişahıdır. 21 Eylül 1520′yi 22 Eylül’e bağlayan gece kanserden vefat etti.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Kanuni Sultan Süleyman

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 27 Nisan 1495 / Ölüm: 6 Eylül 1566 / Tahta çıktığı tarih: 1520

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

10. Osmanlı padişahıdır. 1566′da Zigetvar Kuşatmasının son günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

III. Murad

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 4 Temmuz 1546 / Ölüm: 16 Ocak 1595 / Tahta çıktığı tarih: 1574

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

12. Osmanlı padişahıdır. 17 Ocak 1595′te prostat kanserinden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

III. Mehmed

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 26 Mayıs 1566 / Ölüm: 21 Aralık 1603 / Tahta çıktığı tarih: 1595

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

13. Osmanlı padişahıdır. Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, “56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım” demişti. Bu olay Üçüncü Mehmed’i derinden etkilemişti. Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603′te kalp krizi geçirerek öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

I. Mustafa

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 1592 / Ölüm: 20 Ocak 1639 / Tahta çıktığı tarih: 1617

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

15. Osmanlı padişahıdır. Osmanlı tarihinde tek “Deli” padişah olan Sultan Mustafa 1623′te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639′da bir sara nöbeti sırasında öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

IV. Murad

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 27 Temmuz 1612 / Ölüm: 8 Şubat 1640 / Tahta çıktığı tarih: 1623

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

17. Osmanlı padişahıdır. Ölüm nedeni üzerine iki ayrı iddia vardır. Batılı kaynaklar sirozdan, Osmanlı kaynakları ise damla hastalığından öldüğünü iddia ederler. 8 Şubat 1640 gecesi öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

IV. Mehmed

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 2 Ocak 1642 / Ölüm: 6 Ocak 1693 / Tahta çıktığı tarih: 1648

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

19. Osmanlı sultanıdır. 1687′de tahttan indirildikten sonra dört yıl hapis hayatı yaşadı. Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693′te öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. Süleyman

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 15 Nisan 1642 / Ölüm: 22 Haziran 1691 / Tahta çıktığı tarih: 1687

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

20. Osmanlı padişahıdır. 40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691′de tahta çıktı. Viyana’daki bozgun yıllarında sıkıntılı geçen dört yıllık bir padişahlığın ardından, 6 Şubat 1695′te böbrek yetmezliğinden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. Mustafa

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 6 Şubat 1664 / Ölüm: 29 Aralık 1703 /Tahta çıktığı tarih: 1695

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

22. Osmanlı padişahıdır. 1703′te bir isyan sonucu tahttan indirildi, bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703′te prostat kanserinden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

III. Ahmed

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 30 Aralık 1673 / Ölüm: 1 Temmuz 1736 / Tahta çıktığı tarih: 1703

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

23. Osmanlı padişahıdır. Eğlenceleriyle meşhur Lale Dönemi’nin padişahı olan Üçüncü Ahmed, 1730′da Patrona Halil isyanı sonucu tahttan indirildi. Yıllarca Topkapı Sarayı’nda hapis hayatı yaşadıktan sonra, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 24 Haziran 1736′da öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

I. Abdülhamid

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 20 Mart 1725 / Ölüm: 7 Nisan 1789 / Tahta çıktığı tarih: 1774

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

27. Osmanlı padişahıdır. 1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesi’nin Rusların eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789′da öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. Mahmud

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 20 Temmuz 1785 /Ölüm: 2 Temmuz 1839 / Tahta çıktığı tarih: 1808

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

30. Osmanlı padişahıdır. II. Mahmut yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak, 1 Temmuz 1839 günü dinlenmek için gittiği kardeşi Esma Sultan’ın Çamlıca’daki köşkünde, 54 yaşında vefat etti.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Abdülmecid

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 25 Nisan 1823 / Ölüm: 25 Haziran 1861 / Tahta çıktığı tarih: 1839

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

31. Osmanlı padişahıdır. Tanzimat Dönemi’ni başlatan sultan 25 Haziran 1861′de babası İkinci Mahmud gibi veremden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

V. Murad

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 21 Eylül 1840 / Ölüm: 29 Ağustos 1904 / Tahta çıktığı tarih: 1876

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

33. Osmanlı padişahıdır. Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır. Müzmin şeker hastasydı. Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği tahribatın neticesinde 29 Ağustos 1904′te öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. Abdülhamid

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 21 Eylül 1842 / Ölüm: 10 Şubat 1918 Tahta çıktığı: 1876

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

34. Osmanlı padişahıdır. “Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı” diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamid, 10 Şubat 1918′de Beylerbeyi Sarayı’nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

V. Mehmed Reşat

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 2 Kasım 1844 / Ölüm: 3 Temmuz 1918 / Tahta çıktığı tarih: 1909

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

35. Osmanlı padişahıdır. Müzmin şeker hastasıydı ve şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 Temmuz 1918′de öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

VI. Mehmed Vahideddin

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Doğum: 2 Şubat 1861 / Ölüm: 15 Mayıs 1926 / Tahta çıktığı tarih: 1918

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

36. ve son Osmanlı padişahı. Vahdettin San-Remo’da 16 Mayıs 1926′da kalp krizinden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

OSMANLI PADİŞAHLARININ DÜNYAYI TİTRETEN SÖZLERİ Osmanlı Padişahlarının bir çok farklı konuda yetenekleri olduğu aşikar olmakla birlikte hepsinin ortak özelliklerinden biri tam yerinde sözleridir.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

1. Yavuz Sultan Selim ''Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.''

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

2. 2. Abdülhamit ''Tɑrih değil, hɑtɑlɑr tekerrür ediyor''

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

3. 2.Mahmut ''Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz.''

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

4. Yıldırım Bayezid ''Yeniliceğinden korkan daima yenilir.''

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

5. Fatih Sultan Mehmet ''Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bilseydi sakalımın o telini hemen koparır yakardım.''

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

6. 2.Abdülhamit ''Hak arayan varsa hakkını verin.Baş kaldıran varsa başını kesin.''

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

7. Fatih Sultan Mehmet ''Ey Konstantiniyye; Ya sen beni alırsın ya ben seni alırım.''

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

8. Fatih Sultan Mehmet (Bizans elçisine) ''İmparatorunuza söyleyin şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez.Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere sizin imparatorluğunuzun hayalleri bile ulaşamaz.''

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

9. Yavuz Sultan Selim ''Bu dünya 1 padişah için büyük, 2 padişah için küçüktür.''

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

10. Fatih Sultan Mehmet ''Baba eğer padişah sizseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz yok eğer padişah ben isem size emrediyorum geliniz ve ordunun başına geçiniz.''

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

11. 2.Abdülhamit Filistin'in kendilerine satılması karşılığında Osmanlı'nın bütün borçlarını tasfiye etmeyi taahhüt eden Yahudilerin önderi Theodore Herzl'a; ''Kılıçla alınan vatan parayla satılmaz.''

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

12. Kanuni Sultan Süleyman ''Bugün para alan yarın emir alır.''

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Kanuni Sultan Süleyman'ın kokması nasıl önlendi? Yıl 1566 Kanuni iyice yaşlanmış durumda. Yine sefere çıkmaya hazırlanıyor. Kanuni Sultan Süleyman'da atalarından kalma gut hastalığı vardı. İstanbul'dan Sigetvar'a tam üç ayda geldi.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Padişah artık komada ve ölmek üzere... Dolaşamıyor, ayağa kalkamıyor ama hastalığı askerden saklanıyor. Yoksa askerin moreli bozulacak ve geri dönülecek, Ve beklenen oluyor. Muhteşem Süleyman 7 Eylül 1566'da ölüyor.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Sokullu Mehmed Paşa ne yaptı peki?

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Askerlere hiç bir şey belli etmedi.Usulüne uygun, kimselere duyurulmadan yıkandı, namazı kılındı ve iç organları alınıp, hemen yatağının altındaki toprağa gömüldü. Bedeninin dış kısmı çeşitli maddelerle kaplandı, kokması önlendi, tabuta kondu.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Ertesi günü Sigetvar kalesi alındı. Kanuni'nin ölümü kırk sekiz gün saklandı. Sanki Kanuni yazıyormuş gibi Hatt-ı Hümayunlar bile yazdırıldı. Dönüş yolunda Hasan Ağa, Kanuni'ye benzediği için onun giysilerini giydi, orduyu selamladı ve saltanat arabasıyla dönüş yolculuğu başladı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Bu yolculukta hiç kimsenin bilmediği, duymadığı bir de ölü vardı ki, o da Kanuni Sultan Süleyman, Muhteşem Süleyman, Büyük Türk ünvanlı koca bir padişah...

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Peki cesedin kokması nasıl engellendi?

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Bildiğiniz üzere cenazenin kokmasına engel olan bir yöntem olan mumyalama İslamiyet'te yasak, ancak zorunlu hallerde 'tahnit'e göz yumuluyor. Bunun en ünlü uygulaması ise hasta çıktığı seferde ölen Kanuni Sultan Süleyman.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

1566'da çıkılan seferde Zigetvar'ın düşüşünü göremeden ordugahta son nefesini teslim eden Süleyman'ın 'zamansız' ölümüyle kurmayları alıyor bir endişe. Cesedi saklayacaklar ama çürüme kokusunu nasıl saklayacaklar?

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Sebebini hemen belli edecek bu kokunun önüne geçmek için sultanın vücudu önce kokulu sularla yıkanıyor ve bu yıkamadan iç organlarda nasibini alıyor. Lavman uygulamarıyla içindeki sıvı boşaltılan gövdeye öd ağacı, mürrüsafi, kafiru ve gül suyundan oluşan bir terkip pompalanıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Ağız, burun ve malat içinde bal, öürrüsafi ve öd ağacı bulunan cıvalı bir merhemle siliniyor ve son olarak da vücut misk ve amberle yıkanıyor. 12 kişilik küçük bir cemaatle kılınan cenaze namazını takiben gömülüyor naaş-ı şahane yatağın altında. Padişahın yatağına da onun cüssesinden biri yatırılıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Bu şekilde Şehzade Selim Kütahya'dan Belgrad'a gelene ve resmi açıklama yapılana kadar Kanuni'nin bedenini kokmadan muhafaza etmek mümkün oluyor. Resmi defin töreni ise neredeyse 50 gün sonra gerçekleştirilebiliyor...

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

OSMAN PADİŞAHLARININ ÖLÜM NEDENLERİ Osman Gazi Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi 1326'da kalp yetmezliğinden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Orhan Gazi 82 yaşındayken felç yüzünden 1362'de öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

ŞEHİD OLAN TEK PADİŞAH: I. MURAD Birinci Kosova Savaşı'nın sonunda, Sırp Kralı Lazar'ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıkdığı sırada göğsünde sakladığı hançeri Birinci Murad'a saplayarak sultanı şehit etti

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

ZEHİRLE İNTİHAR ETTİ:YILDIRIM BAYEZİD En büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402'de Ankara Muharebesi'nde Timur'a esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403'te Akşehir'de intihar etti.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. MURAD Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451'de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir tümördür.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

EN ESRARENGİZ ÖLÜM: FATİH SULTAN MEHMET Fatih 1481'de, Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'ndaki ordugâhında öldü. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Gebze yakınlarında hastalanınca Başhekimi Lari müdahale etti, ancak Şehabedin Tekindağ ve başka bilim adamları da sultanın ölümünün eceliyle olduğu, zehirlenmediğini savundular. Bütün araştırmalara rağmen Fatih'in ölümündeki sır çözülemedi.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. BAYEZİD Muhtemelen Yavuz Sultan Selim ileride bir taht kavgasını çıkmasını önlemek için babasını zehirlemişti.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

YAVUZ SULTAN SELİM 21 Eylül 1520'yi 22 Eylül'e bağlayan gece kanserden vefat etti.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 1566'da Sigetvar Kuşatmasının son günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. SELİM 1574'te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü. İddialara göre bir hamamda düşüp, yaralanmıştı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

III. MURAD 17 Ocak 1595'te prostat kanserinden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

III. MEHMED 22 Aralık 1603'te kalp krizi geçirerek öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

I. MUSTAFA Osmanlı tarihinde tek "Deli" padişah olan Sultan Mustafa 1623'te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639'da bir sara nöbeti sırasında öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. OSMAN Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler Yedikule'de genç padişahın bir kementle yakalayıp, boğdular.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

IV. MURAD Ölüm nedeni üzerine iki ayrı iddia vardır. Batılı kaynaklar sirozdan, Osmanlı kaynakları ise damla hastalığından öldüğünü iddia ederler. 8 Şubat 1640 gecesi öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

SULTAN İBRAHİM Sultan İbrahim'i yeniden tahta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca, Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri sultanı 18 Ağustos 1648'te boğdurttular.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. SÜLEYMAN 40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691'de tahta çıktı. Viyana'daki bozgun yıllarında sıkıntılı geçen dört yıllık bir padişahlığın ardından, 6 Şubat 1695'te böbrek yetmezliğinden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. MUSTAFA 1703'te bir isyan sonucu tahttan indirildi, bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703'te prostat kanserinden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

III. AHMED Yıllarca Topkapı Sarayı'nda hapis hayatı yaşadıktan sonra, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 24 Haziran 1736'da öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

I. MAHMUD 21 Yıl padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754'te bir cuma namazı çıkışı, saraya dönerken attan düşüp, beyin kanaması geçirip öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

I. ABDÜLHAMİD 1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesi'nin Rusların eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789'da öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

III. SELİM Alemdar Mustafa Paşa, bir orduyla İstanbul'a gelerek, Sultan Selim'i tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etti. Ancak tedbirli davranmadığı için Dördüncü Mustafa taraftarları 28 Temmuz 1808'de Üçüncü Selim'i öldürdüler.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. MAHMUD II. Mahmut yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak, 1 Temmuz 1839 günü dinlenmek için gittiği kardeşi Esma Sultan'ın Çamlıca'daki köşkünde, 54 yaşında vefat etti.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

ABDÜLMECİD Tanzimat Dönemini başlatan sultan 25 Haziran 1861'de babası İkinci Mahmud gibi veremden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

İNTİHAR MI ETTİ? ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?SULTAN ABDÜLAZİZ Tahttan indirildikten birkaç gün sonra bilekleri kesilmiş bir halde bulunan padişahın tahttan indrilmenin üzüntüsü ile intihar ettiği söylenir. Ancak öldürülmüş olma ihtimali daha kuvvetlidir.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

V. MURAD Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır. Müzmin şeker hastası idi. Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği tahribatın neticesinde 29 Ağustos 1904'te öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. ABDÜLHAMİD "Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı" diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamid, 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

V. MEHMED REŞAD Müzmin şeker hastası idi şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 Temmuz 1918'de öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

VI. MEHMED VAHİDEDDİN Son Osmanlı padişahı olan Vahdettin San-Remo'da 16 Mayıs 1926'da kalp krizinden öldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Osmanlı padişahlarının hobileri nelerdi? Fatih Sultan Mehmed'in bahçıvanlığa özel bir merakı vardı. Bu meslekte iddialıydı ve bu yüzden boş vakitlerinin çoğunu bahçıvanlığa ayırır, bundan da büyük bir haz duyardı

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

I. Mahmud Hilalci, mühür kazıcısı ve kuyumcuydu. Eserlerini çarşıda sattırır, eline geçen paralarla sadakalarını dağıtır, ufak tefek ihtiyaçlarını karşılar, bundan da büyük bir haz alırdı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. Abdülhamid'in at binme, yüzme, atıcılık gibi merakları vardı. Silah kullanmakta pek mahirdi. Nişan alarak ismini yazar, madalyaları ortasından delerdi. Kakma ve süsleme işlerinde mahir olmasının yanında usta bir marangozdu.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. Beyazıt okçuluğa merakı zaaf düzeyindeydi. Öyle ki, ülkedeki ok ve yay imal eden ustaları İstanbul da toplamış ve onlara özel bir çarşı bile yaptırmıştı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. Beyazıt okçuluğa merakı zaaf düzeyindeydi. Öyle ki, ülkedeki ok ve yay imal eden ustaları İstanbul da toplamış ve onlara özel bir çarşı bile yaptırmıştı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

III. Mehmet kaşık ustasıydı. Hattatlığa meraklıydı, iddialı bir şairdi, 2si arapça,2 si farça olmak üzere 4 divanı bulunmaktadır.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Kanuni Sultan Süleyman iyi giyinmeyi severdi. Babası gibi kuyumculuğa meraklıydı; ama şiir alanında, komutanlığı ve yöneticiliği kadar iddialı bir padişahtı. 'Muhibbî' mahlasını kullandığı Divan'ında tam 2.779 gazel bulunmaktadır.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

I. Ahmet babası gibi kaşık ustasıydı. Okçular için yaptığı fil dişi yüzükler sebebiyle "kemankeşler loncasına" aitti. "Çerkes kamçılar" işlemekle maharetlidir.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. Osman çocukluğundan itibaren sarraçlığa ilgi duymuş, bindiği atların eğerlerini kendisi imal etmiştir. Yeniçerilerin eline geçtikten sonraki son yolculuğunda eğersiz bir ata bindirilmiş olması, tarihin acı olaylarından biridir.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

PADİŞAHLARIN BİLMEDİĞİNİZ SIRLARI Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yavuz Sultan Selim

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Osman Gazi

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Kanuni Sultan Süleyman

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Kanuni Sultan Süleyman'ın kokması nasıl önlendi? Yıl 1566 Kanuni iyice yaşlanmış durumda. Yine sefere çıkmaya hazırlanıyor. Kanuni Sultan Süleyman'da atalarından kalma gut hastalığı vardı. İstanbul'dan Sigetvar'a tam üç ayda geldi.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Padişah artık komada ve ölmek üzere... Dolaşamıyor, ayağa kalkamıyor ama hastalığı askerden saklanıyor. Yoksa askerin moreli bozulacak ve geri dönülecek, Ve beklenen oluyor. Muhteşem Süleyman 7 Eylül 1566'da ölüyor.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Sokullu Mehmed Paşa ne yaptı peki? Askerlere hiç bir şey belli etmedi.Usulüne uygun, kimselere duyurulmadan yıkandı, namazı kılındı ve iç organları alınıp, hemen yatağının altındaki toprağa gömüldü.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Bedeninin dış kısmı çeşitli maddelerle kaplandı, kokması önlendi, tabuta kondu.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Ertesi günü Sigetvar kalesi alındı. Kanuni'nin ölümü kırk sekiz gün saklandı. Sanki Kanuni yazıyormuş gibi Hatt-ı Hümayunlar bile yazdırıldı. Dönüş yolunda Hasan Ağa, Kanuni'ye benzediği için onun giysilerini giydi, orduyu selamladı ve saltanat arabasıyla dönüş yolculuğu başladı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Bu yolculukta hiç kimsenin bilmediği, duymadığı bir de ölü vardı ki, o da Kanuni Sultan Süleyman, Muhteşem Süleyman, Büyük Türk ünvanlı koca bir padişah...

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Peki cesedin kokması nasıl engellendi? Bildiğiniz üzere cenazenin kokmasına engel olan bir yöntem olan mumyalama İslamiyet'te yasak, ancak zorunlu hallerde 'tahnit'e göz yumuluyor.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Bildiğiniz üzere cenazenin kokmasına engel olan bir yöntem olan mumyalama İslamiyet'te yasak, ancak zorunlu hallerde 'tahnit'e göz yumuluyor.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

1566'da çıkılan seferde Zigetvar'ın düşüşünü göremeden ordugahta son nefesini teslim eden Süleyman'ın 'zamansız' ölümüyle kurmayları alıyor bir endişe. Cesedi saklayacaklar ama çürüme kokusunu nasıl saklayacaklar?

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Sebebini hemen belli edecek bu kokunun önüne geçmek için sultanın vücudu önce kokulu sularla yıkanıyor ve bu yıkamadan iç organlarda nasibini alıyor. Lavman uygulamarıyla içindeki sıvı boşaltılan gövdeye öd ağacı, mürrüsafi, kafiru ve gül suyundan oluşan bir terkip pompalanıyor

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Ağız, burun ve malat içinde bal, öürrüsafi ve öd ağacı bulunan cıvalı bir merhemle siliniyor ve son olarak da vücut misk ve amberle yıkanıyor. 12 kişilik küçük bir cemaatle kılınan cenaze namazını takiben gömülüyor naaş-ı şahane yatağın altında. Padişahın yatağına da onun cüssesinden biri yatırılıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

OSMANLI PADİŞAHLARININ BİLİNMEYEN GERÇEKLERİ IV. Mehmed ise bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında, 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenir.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Yüz kadar kaleye hakim olan Orhan Gazi, zamanının çoğunu bu kaleleri dolaşarak geçirirdi. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Tam bir "Bay Evet" olan III.Murad'ın ağzından neredeyse hiç "Hayır" sözü çıkmazdı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Çağının en şık giyinenlerinden olan Kanuni Sultan Süleyman, görünümüne önem verirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Mücevherlere olan ilgisi had safhadaydı. Babası gibi o da kuyumculuğa meraklıydı, Fatih gibi de değerli taşlara tutkundu. Nasıl mücevherlere tutkun olmasın?

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Geceleri yalnızca 3-4 saat uyuyan Yavuz Sultan Selim, diğer zamanında ise bol bol okuyup yazardı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. Abdülhamid silah kullanmakta pek mahirdi. Nişan alarak ismini yazar, havaya attığı madalyaları kurşunla ortasından delerdi.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Fatih Sultan Mehmet'in uğraşmaktan aşırı keyif aldığı, tutku derecesindeki hobisi haritacılıktı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Yemeklerini ise yalnız yemeyi severdi. Bir başına yemeyi seven padişahımız, bu adeti saraya ilk getiren kişi olarak da bilinir.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

IV. Murad koşu halindeki bir atın üzerinden başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Tarihçi İbn-i Kemal, Osman'ın gençliğinde "yiğitler arasına girdiğini" ve "vurmada tutmada ve durmada ve oturmada herkesi kendine uydurduğunu" belirtir ve kardeşlerden en küçüğü olmakla beraber "şimşir (kılıç) ve tedbirle cümlesinden evvel olduğunu" bildirir.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Satranç oynamaktan keyif alan I. Mahmud, Lale Devri'nin etkisinden midir bilinmez lale yetiştirmeye meraklıydı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Aynı zamanda tutkulu bir koleksiyoner olan Yavuz Sultan Selim'in kutsal emanetler koleksiyonu vardı. Topkapı Sarayı'ndaki çini koleksiyonunun çok önemli bir kısmının da padişaha ait olduğu söyleniyor.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

II. Bayezid gerçek bir bestekardı. Kaynaklarda beste yaptığından bahsedilen ilk padişahtır.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Avcılığa olan merakının yanı sıra tam bir kitap kurduydu. Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Çelebi Mehmed de avcılığa meraklıydı. Nitekim Edirne'de bir av partisi sırasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp vefat ettiğini biliyoruz.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Yıldırım Bayezid ise gerçek bir silahşördü. Öyle ki tarihçiler, onun silah kullanmaktaki yeteneğini ve ata binmekteki ustalığını anlata anlata bitiremiyor.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

III. Osman yumuşak bir karaktere sahip olmasına karşın, çabuk kızar ve sinirli hareket ederdi.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Sultan Vahdettin ise güvercinlere çok meraklıydı.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Para basma işine oldukça meraklı olan III. Mustafa ise gerçek bir sikkezendi.

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek

Talihe fazlasıyla inanan III. Mustafa, bu nedenle astrolojiyle de ilgilendi.