Ev Tapusu Nedir, Nasıl Olmalıdır?

Gayrimenkul yatırımı yaptığınızda, o mülkün tamamen size ait olduğu kanıtlayan tek belge; ev tapusu olur. Aksi kanıtlanmadıkça ev tapusu tüm yasal işlemlerde geçerli olan belgedir.

Ev Tapusu Nedir, Nasıl Olmalıdır?
Ücretsiz İlan Sitesi

Ancak taşınmaz mülkün alım-satım işlemlerinin mutlaka ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri’nde yapılması gerekir. 

Tapu belgesi üzerinde yazan kat irtifakı, kat mülkiyeti ve hisseli tapu ise farklı anlamlara gelir. Dolayısıyla ileride sorun yaşamamak için ev tapusu alırken mutlaka üzerinde yazılanlara dikkat etmeniz faydalı olacaktır. 

Kat mülkiyetli tapu nedir?

kat mülkiyetli tapu nedir

Kredi kullanırken, sonradan satış yaparken veya miras işlemlerinde hiç bir sorun yaşamayacağınız tapu; kat mülkiyeti tapusudur. Kat mülkiyeti tapusu üzerinde satın alınan gayrimenkulün bulunduğu kat ve daire numarası, binanın niteliği ve toplam metrekaresi açık şekilde belirtilir.

Tamamen yasalara göre inşa edilen binaların iskan izni bulunur. İskan yani oturma izni bulunan binaların tapusu ise kat mülkiyeti tapusudur. Gayrimenkulün emlak vergisi bina üzerinden alınır. 

Kat irtifakı tapu nedir?

hisseli tapu nedir

İskan yani oturma belgesi olmayan binalardaki bağımsız bölümlerin tapuları; kat irtifakı tapusudur. Bina tapuya kayıtlı olabilir, ancak oturma izni için gerekli işlemleri tamamlanmadığından, kat irtifakı tapuya geçilmemiştir. Bu tip tapularda satın alınan gayrimenkul, toplam arsa payı üzerinden gösterilir, konutun metrekaresi değil de arsa payı tapu üzerinde yazılıdır. 

Yani arsa 1000 m2. ise ve üzerinde 50 adet konut varsa sizin payınız 1/50 dir. Buna göre; arsa üzerinde 100 m2. hakkınız var demektir.

Eğer kat irtifaklı tapularda satın aldığınız gayrimenkulün bulunduğu bina tapuya kayıtlı değilse arsa, bahçe veya tarla sayılır denebilir. Gayrimenkulün emlak vergisi arsa üzerinden alınır. Bağımsız bölümler belirtilmediğinden bu tip tapular banka kredisine uygun değildir.

Ancak çeşitli masraflar yapıldıktan ve uygunluk belgeleri alındıktan sonra kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusuna dönüştürülebilir. 

Hisseli tapu nedir?

ev tapusu nedir

Hisseli tapu; arsa tapusudur. İskanlı arsalar için de hisseli tapu alınabilir. Üzerinde hissedarların sadece isimleri ve kaç kişi oldukları yazılıdır. Pay oranları belirtilmediği gibi arazinin neresinin kime ait olacağı da hisseli tapuda belli değildir. Hisse sahipleri ancak arsayı kendi aralarında anlaşarak paylaşabilirler. 

Bu nedenle hisseli tapuda özellikle miras işlemlerinde uzun mahkeme süreçleri yaşanabilir. Yine hisseli tapu, banka kredisi kullanımına uygun değildir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tapuları mavi çerçeveli, arsa tapuları ise pembe çerçevelidir.