Enkaz Bedeli Nedir?

Afet bölgelerinde ve risk taşıyan yapılarda, dönüştürme uygulamaları ile yapıların yenilenmesi ve standartlara uygun hale getirilmesi amaçlanır.

Enkaz Bedeli Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Afet bölgelerinde ve risk taşıyan yapılarda, dönüştürme uygulamaları ile yapıların yenilenmesi ve standartlara uygun hale getirilmesi amaçlanır. Kentsel dönüşüm alanlarında, hak sahiplerine yapılan ayni yardımlardan biri de enkaz bedelidir.

Enkaz bedeli kime ödenir?

Toplumda kentsel dönüşüm kanunu olarak da bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile riskli yapılardaki konut sahibi ve kiracılar için yapılacak yardımların nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. Devlet ile anlaşma sağlayarak riskli bölgelerdeki yapıları tahliye eden mülk sahiplerine, kiracılara ya da ayni hak sahibi olarak riskli yapıda ikamet edenlere Kanunun 5. maddesi uyarınca geçici konut ya da kira yardımı yapılabileceği öngörülmüştür. Bu kapsamda mülk sahibi, kiracı ya da aynı hak sahibi dışında kalan kişilere de enkaz bedeli ödemesi olarak aynı yardım yapılabilmektedir.

Enkaz bedeli nasıl hesaplanır?

Dönüşüme konu olan riskli yapının bulunduğu arsanın üzerindeki her şeye bir bedel tayin edilir. Tanzim edilen muvafakat senedinde alacak sütununa kayıt edilen bu bedel enkaz bedelidir. Dönüşüm alanında tapu kaydı bulunmayan gecekondu sahiplerinin olması halinde enkaz bedelinin %10’u ödenir. Gecekondu sahiplerinin idare ile sözleşme yapması halinde enkaz bedelinin %90’ı düşülerek proje alanından ev sahibi olabilirler. Ancak bu durum maliklerin ve diğer hak sahiplerinden birim kalması halinde geçerlidir. Gecekondu sahiplerine yer kalmaması halinde ödeme enkaz bedelinin %10’u olarak yapılmaktadır.