Derece Nedir?

Gayrimenkuller ve imar alanları için kullanılan derece terimi, sit alanı derecesi veya ipotek derecesi kavramlarını belirtir. Bu derece bilgileri, tapu sicil kayıtlarındaki bilgilerde yer alır.

Derece Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Gayrimenkuller ve imar alanları için kullanılan derece terimi, sit alanı derecesi veya ipotek derecesi kavramlarını belirtir. Bu derece bilgileri, tapu sicil kayıtlarındaki bilgilerde yer alır.

Sit alanı derecesi nedir?

Sit alanları, özelliklerine ve bulundukları yere göre derecelendirilir. Bunun yanı sıra tarihi, kentsel ve arkeoloji sit alanları de kullanım amacı ve özelliğine göre ayrılır. 1.derece sit alanları, koruma altında tutulur ve bu alanda yapılaşma yasaktır. 2. derece alanlarda kısmi yapılaşma mümkündür. 3. derece sit alanları, düzenleme ile kullanıma açık hale gelebilir.

İpotek derecesi, ipoteklerin öncelik haklarını belirten verilerdir. İpoteğin derecesine göre, yevmiye ve tarih bilgilerine bakılmadan işlem sırası oluşturulur.