DASK: Birey Bazında Konut Güvencesi

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sonrasında bireylerin hayatlarına güven ile devam etmelerini amaçlıyor.

DASK: Birey Bazında Konut Güvencesi
Ücretsiz İlan Sitesi

Ülkemizin nerede ise tamamının aktif deprem bölgesinde yer alması depremin en sık rastlanılan afet türü olmasına neden oluyor. 2000 yılında kurulan DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) tarafından edindirme, uygulama ve yönetimi gerçekleştirilen Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sonrasında bireylerin hayatlarına güven ile devam etmelerini amaçlıyor. Birey bazında konut güvencesi sunan DASK’ın tanımı, teminat ve kapsamı, tarife ve primleri, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırırken gerekli bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiyi yazımızın devamında bulabilirsiniz.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Nedir?

Ödenebilir seviyedeki primleri ile ön plana çıkan DASK (Zorunlu Deprem Sigortası), kapsamındaki bütün konutlarda depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangının, infilakın, tsunaminin, yer kaymasının neden olduğu maddi zararları karşılıyor. Sigorta, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete ait konutları; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen bağımsız bölümleri; bu binaların içerisindeki iş yerlerini; doğal afetlerden sonra devlet tarafından veya verilen kredi ile bireyler tarafından yaptırılan binaları güvence altına alıyor. Binanın temeli, duvarları, tavan ve tabanları, çatısı ile asansör, sahanlık, koridor gibi bölümleri teminat kapsamında tutuluyor. Buna karşılık enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve iş yeri masrafları, tüm bedeni zararlar ve vefat gibi durumlar teminat kapsamına alınmıyor.
Köy yerleşimleri ile ticari veya sınaî amaçlı, projesi bulunmayan, taşıyıcı sistemine kasten zarar verilmiş ve mevzuata aykırı inşa edilmiş, denetim sonucu mesken kullanımına uygun olmadığına karar verilen binalar DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) kapsamı dışında tutuluyor. Ancak köylerde bulunan yapılara, ticari ve sınaî amaçlı binalara İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabiliyor.

Niçin DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Yapılmalıdır?

Belediye sınırları içerisindeki konutlara yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta olan DASK (Zorunlu Deprem Sigortası), depremden sonra oluşan maddi zararları poliçede belirtilen teminatlar dâhilinde nakit olarak karşılıyor. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren deprem ve sonrasında oluşan afetlerin neden olduğu zararların karşılanması için bütün yapı tiplerine azami 150 bin TL teminat sağlanıyor. Eğer konut değeri azami teminat tutarını aşıyor ise sigortalı isteğe bağlı olarak sigorta şirketlerinden ek teminat alabiliyor.
Yapılacak sigorta için ödenmesi gereken prim tutarı Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı ile belirleniyor. Prim tutarının hesaplanabilmesi için öncelik ile deprem sonrasında alınabilecek en yüksek limiti belirleyen teminat tutarının hesaplanması gerekiyor. Hesaplanan teminat tutarı tarife fiyatı ile çarpıldığında prim tutarı elde ediliyor. Hesaplamaya dâhil edilen 15 farklı tarife fiyatı, "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınarak oluşturulan 5 risk bölgesine ve 3 farklı yapı tarzına göre değişiklik gösteriyor.
Bireylerin geleceğini garanti altına alan DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) poliçesinin kesilebilmesi için sigortalının kimlik bilgilerinin; sigortalanacak binanın adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu bilgilerinin; konutun brüt yüzölçümünün ve kullanım şeklinin beyan edilmesi gerekiyor. Beyan esasına dayanan Zorunlu Deprem Sigortası’nda yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğunda sayılıyor.