D-E Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları Otobüs ve Tır

D-E Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları Otobüs ve Tır

D-E Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları Otobüs ve Tır
Ücretsiz İlan Sitesi

D-E Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları Otobüs ve Tır

 

  1 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmaya yönelik bir davranış değildir?
  A) Araçlarda kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
  B) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
  C) Bir yere giderken hususi otomobil yerine toplu taşım araçlarının tercih edilmesi
  D) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde hususi araçla trafiğe çıkılmaması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  2 Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir?
  A) Beden sağlığının bozulması
  B) Ruh sağlığının bozulması
  C) ış veriminin artması
  D) Dikkatin dağılması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  3 Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
  A) Arka bagajda
  B) Torpido gözünde
  C) Arka camın önünde
  D) Sürücünün hemen yanında
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  4 Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  A) Aracına el koyma
  B) Hafif hapis cezası
  C) Trafikten men etme
  D) Para cezası ve ceza puanı
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  5 Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  A) Trafik görevlisine haber vermesi
  B) Zarar verdiği aracın sahibini bulması
  C) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
  D) Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  6 şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

  A) Yalnız 4
  B) 1 ve 7
  C) 1, 3, 6
  D) 2, 6 ve 7
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  7 B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
  A) Otomobil
  B) Kamyonet
  C) Motosiklet
  D) Minibüs
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  8 Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  9 Her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir durumda olan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?
  A) Taşıt yolunun ortasında
  B) Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
  C) Kendi gidiş yönüne göre sağ bankette
  D) Kendi gidiş yönüne göre sol bankette
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  10 Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
  A) Lastik tekerlekli traktör
  B) Hususi otomobil
  C) ış makinesi
  D) Motosiklet
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  11 Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
  A) 90
  B) 100
  C) 110
  D) 130
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  12 Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A) Yüklerin bağlanması
  B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
  C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
  D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  13 Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?
  A) ınmiş bariyer varsa geçide girmeli
  B) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
  C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
  D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde ve başka bir “DUR” emri de yoksa uygun hızla geçmeli
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  14 Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
  A) Yavaşlamaları
  B) Yayaları ikaz ederek geçmeleri
  C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
  D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  15 Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?
  A) Taşıtın geri manevra yaptığını
  B) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
  C) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
  D) Taşıtın arıza yapmış olduğunu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  16 Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
  A) Hız sınırının aşılmaması
  B) Yayalara su sıçratılması
  C) Diğer sürücülerin korkutulması
  D) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  17 Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
  A) 30
  B) 20
  C) 10
  D) 5
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  18 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
  A) Sis ışıklarının
  B) Acil uyarı ışıklarının
  C) Uzağı gösteren ışıkların
  D) Yakını gösteren ışıkların
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  19 Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A) Yolcu indirmek ve bindirmek
  B) Uygun hızla seyretmek
  C) Vites küçültmek
  D) Yavaşlamak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  20 ıniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
  A) Düşük hızla seyretmesi
  B) Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
  C) Hız azaltmak için frene basması
  D) Vitesi boşa alarak seyretmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  21 Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
  A) Hız sınırlamasına
  B) Trafik yasaklarına
  C) Çevreyi rahatsız etmemeye
  D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  22 şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

  A) Tarım traktörü
  B) Otobüs
  C) ış makinesi
  D) At arabası
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  23 şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

  A) 1 - 2 - 3
  B) 2 - 3 - 1
  C) 3 - 1 - 2
  D) 3 - 2 - 1
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  24 şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

  A) Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
  B) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermelidir.
  C) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
  D) Hızını artırıp kavşağa girmelidir.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  25 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi ifade eder?

  A) Hızın artırılması gerektiğini
  B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
  C) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
  D) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  26 Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
  A) şerit değiştirmelerde
  B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
  C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
  D) Sürücülere “geç” mesajının verilmesinde
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  27 Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
  A) Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
  B) Geçme yasağı olup olmadığının
  C) Geçilecek aracın markasının
  D) Geçilecek aracın hızının
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  28 Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan değildir?
  A) Öndeki aracın işaretini beklemek
  B) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
  C) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
  D) Başka araç tarafından geçilirken şerit değiştirmemek
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  29 Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
  A) Duruş mesafesi kadar
  B) ıntikal mesafesi kadar
  C) Takip mesafesi kadar
  D) Fren mesafesi kadar
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  30 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içinde azami hızı saatte kaç kilometredir?

  A) 50
  B) 70
  C) 80
  D) 90
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  31 Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
1- Aracının yük ve teknik özelliğine
2- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
3- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
  A) 1-2
  B) 1-3
  C) 2-3
  D) 1-2-3
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  32 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
  A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
  B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
  C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
  D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  33 şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

  A) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
  B) 1 numaralı aracın sağa geçmesi
  C) 4 numaralı aracın yavaşlaması
  D) 5 numaralı aracın geçmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  34 Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu bağımlıları için söylenemez?
  A) Bu kişilere sürücü belgesi verilmez.
  B) Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
  C) Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alınır.
  D) Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  35 Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki numaralandırılmış olan çizgilerden hangileri yaya geçidini gösterir?

  A) 1-2
  B) 1-3
  C) 2-3
  D) 1-2-3
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  36 şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?

  A) şerit değiştirmek yasaktır.
  B) Öndeki aracı geçmek yasaktır.
  C) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
  D) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  37 Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  38 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

  A) Yaya yolunu
  B) Yaya geçidini
  C) Yayanın giremeyeceğini
  D) Yola yayanın çıkabileceğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  39 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

  A) Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
  B) Kamyonlar için geçme yasağının sonu olduğunu
  C) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
  D) Geçme yasağının sona erdiğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  40 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

  A) Sadece tarım traktörünün girebileceğini
  B) Tarım traktörlerinin park edebileceğini
  C) Tarım traktörünün giremeyeceğini
  D) Tarım traktörünün geçebileceğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  41 Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  42 Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  43 şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

  A) Taşıt yolunun soldan daralacağını
  B) Taşıt yolunun sağdan daralacağını
  C) Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
  D) ıki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  44 şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

  A) Ehli hayvanlar geçebilir.
  B) Ehli hayvanlar giremez.
  C) Vahşi hayvanlar geçebilir.
  D) Vahşi hayvanlar giremez.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  45 şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

  A) Kontrollü demir yolu geçidine
  B) Kontrolsüz demir yolu geçidine
  C) Demir yolu alt geçidine
  D) Demir yolu üst geçidine
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  46 Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?
  A)
  B)
 

C)

  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  47 Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
  A) Durup, trafik uygunsa devam etmelidir.
  B) Durmadan, dikkatli geçmelidir.
  C) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalıdır.
  D) Yavaşlayıp, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  48 şekildeki araçların seyrettiği, taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne denir?

  A) Bölünmüş yol
  B) ıki yönlü yol
  C) şerit
  D) Banket
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  49 Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?
  A) Geçiş üstünlüğü
  B) Geçiş hakkı
  C) Geçiş kolaylığı
  D) Geçiş yolu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  50 Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
  A) ıl Trafik Komisyonu
  B) Emniyet Genel Müdürlüğü
  C) Trafik Hizmetleri Başkanlığı
  D) Karayolları Genel Müdürlüğü
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D