D-E Sınıfı Ehliyet İlkyardım sınav soruları Otobüs ve Tır Sınav Soruları

D-E Sınıfı Ehliyet İlkyardım sınav soruları Otobüs ve Tır Sınav Soruları

D-E Sınıfı Ehliyet İlkyardım sınav soruları Otobüs ve Tır Sınav Soruları
Ücretsiz İlan Sitesi

D-E Sınıfı Ehliyet İlkyardım sınav soruları Otobüs ve Tır Sınav Soruları

 

  1 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?
 

A)

Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek
 

B)

Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak
 

C)

Araçların bakım ve onarımını önemsemek
 

D)

Yolları ve kaldırımları onarmak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  2 Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
 

A)

Tıbbi yardım istenmesi
 

B)

Yaralının hemen araçtan çıkarılması
 

C)

Yaralının hemen hastaneye taşınması
 

D)

Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  3 Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
 

A)

Kalp
 

B)

Mide
 

C)

Yutak
 

D)

Akciğer
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  4 Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
 

A)

Dolaşım sisteminde
 

B)

Solunum sisteminde
 

C)

Sindirim sisteminde
 

D)

Sinir sisteminde
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  5 Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
 

A)

Ayaklarından çekilerek
 

B)

Baş‑çene pozisyonu verilerek
 

C)

Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
 

D)

Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  6 Araç ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
 

A)

Sürücünün isteğine
 

B)

Taşınacak yolcu sayısına
 

C)

Mevsim ve yol durumuna
 

D)

Yolcuların sağlık durumlarına
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  7 Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
 

A)

Göz bebeklerinin küçülmesi
 

B)

Kişinin aktif ve huzursuz olması
 

C)

Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
 

D)

Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  8 Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
 

A)

Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
 

B)

Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
 

C)

Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
 

D)

Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  9 “ Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 

A)

Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
 

B)

Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
 

C)

Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
 

D)

Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  10 Aşağıdakilerden hangisi toplar damar kanamasının özelliğidir?
 

A)

Açık parlak kırmızı renkte olması
 

B)

Koyu kırmızı renkli ve yayılarak akması
 

C)

Kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda olması
 

D)

Küçük kabarcıklar yaparak, sızıntı şeklinde akması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  11 Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
 

A)

Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
 

B)

Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
 

C)

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
 

D)

Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  12 Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
 

A)

1‑2 dakika
 

B)

5‑10 dakika
 

C)

15‑20 dakika
 

D)

30‑40 dakika
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  13 Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
 

A)

şok
 

B)

Koma
 

C)

Zehirlenme
 

D)

Hâlsizlik
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  14 Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
 

A)

Burnundan ve kulağından kanaması olanlarda
 

B)

El bileğinde açık kırık ve kanaması olanlarda
 

C)

Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
 

D)

Bacağında açık kırık ve kanaması olanlarda
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  15 Bebeklerde dış kalp masajı uygulamasında dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
 

A)

40
 

B)

60
 

C)

80
 

D)

100
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  16 Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
 

A)

Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
 

B)

Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
 

C)

Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
 

D)

Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  17 Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
 

A)

şiddetli baş yaralanması
 

B)

Göğüs zedelenmesi
 

C)

Dalak yırtılması
 

D)

Mide delinmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  18 Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
 

A)

Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
 

B)

Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
 

C)

Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
 

D)

Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  19 Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
 

A)

Kürek kemiği
 

B)

Kaburga kemiği
 

C)

Ön kol kemiği
 

D)

Köprücük kemiği
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  20 Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
 

A)

Kol kemiği
 

B)

Kalça kemiği
 

C)

Uyluk kemiği
 

D)

Kaburga kemiği
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  21 Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
 

A)

Kırık
 

B)

ıncinme
 

C)

Çıkık
 

D)

Burkulma
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  22 Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
 

A)

Yazılı, sözlü ve hareketli
 

B)

Kısa, öz ve anlaşılır
 

C)

Ayrıntılı ve uzun
 

D)

şifreli ve gizli
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  23 Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
 

A)

Bilincini kaybeden
 

B)

Açık karın yarası olan
 

C)

Solunum zorluğu olan
 

D)

Ayak bileğinde çıkık olan
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  24 Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
 

A)

şoka girmiş olan
 

B)

Omurga kırığı olan
 

C)

Kol kemiği kırık olan
 

D)

Kalça kemiği kırık olan
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  25 Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?
 

A)

Sıcak duş yaptırılır.
 

B)

Vücudu serinletilir.
 

C)

Sıcak içecekler verilir.
 

D)

Üstü örtülerek terlemesi sağlanır.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  26 Egzoz gazına maruz kalmanın sonucu olarak yetersiz soluyan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
 

A)

Açık havaya çıkarmak
 

B)

Yoğurt yedirmek
 

C)

Tuzlu su içirmek
 

D)

Kusturmak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  27 I‑ Kırıklar
II‑ Yanıklar ve kas krampları
III‑ Kalp ve solunum durması

Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?
 

A)

Yalnız I
 

B)

I ‑ II
 

C)

II ‑ III
 

D)

I ‑II ‑ III
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  28 ışitme cihazı kullanması zorunlu olan sürücü, hangi sınıf sürücü belgeleri ile araç kullanabilir?
 

A)

B sınıfı (hususi araç) ve F sınıfı
 

B)

B sınıfı (bütün araçlar)
 

C)

C, D, E ve G
 

D)

A1, A2 ve H
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  29 I‑ Motosiklet yolcuları
II‑ Motosiklet sürücüleri
III‑ Motorlu bisiklet yolcuları
IV‑ Motorlu bisiklet sürücüleri
Resimde görülen koruma başlığını yukarıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
 

A)

I ‑ II
 

B)

III ‑ IV
 

C)

I ‑ II ‑ III
 

D)

I ‑ II ‑ III ‑ IV
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  30 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
 

A)

Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
 

B)

Diğer sürücülerden önce kendi hakkını gözetmek
 

C)

Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
 

D)

Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C