C D E Sınıfı Ehliyet Trafik sınav soruları

C D E Sınıfı Ehliyet Trafik sınav soruları

C D E Sınıfı Ehliyet Trafik sınav soruları
Ücretsiz İlan Sitesi

C D E Sınıfı Ehliyet Trafik sınav soruları

 

  1 Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
  A) Bir meslek sahibi olmak
  B) Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
  C) Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
  D) Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  2 Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
  A) Taşıma
  B) Trafik
  C) Ulaşım
  D) Erişme
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  3 şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
  A) ıki yönlü kara yolu
  B) Tek yönlü kara yolu
  C) Bölünmüş kara yolu
  D) Erişme kontrollü kara yolu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  4 ışaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
  A) Yerlerinin değiştirilmesi
  B) Üzerlerine yazı yazılması
  C) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
  D) Görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  5 Aksine bir durum yoksa, sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?
  A) Aracını durdurmalıdır.
  B) Durmadan geçmelidir.
  C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.
  D) Yayalar geçebileceği için yavaş geçmelidir.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  6 Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç” işaretidir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  7 şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I- Hızını artırmalıdır. II- Hızını azaltmalıdır. III- Öndeki araçları geçmekten kaçınmalıdır.
  A) I - II
  B) I - III
  C) II - III
  D) I - II - III
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  8 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A) Tünel yaklaşımını
  B) Sola mecburi yönü
  C) Sola tehlikeli devamlı virajı
  D) Dönel kavşak yaklaşımını
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  9 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A) Kaygan yola yaklaşıldığını
  B) Sola dönmenin yasaklandığını
  C) Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını
  D) Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  10 Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  11 şekildeki trafik işaretinin adı nedir?
  A) Düşük banket
  B) Dikkat
  C) Okul geçidi
  D) Yol ver
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  12 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A) Sadece tarım traktörünün girebileceğini
  B) Tarım traktörlerinin park edebileceğini
  C) Tarım traktörünün giremeyeceğini
  D) Tarım traktörünün geçebileceğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  13 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A) Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
  B) Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini
  C) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
  D) Geçme yasağının sona erdiğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  14 Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  15 Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol trafik işaretidir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  16 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
  A) Hızın artırılması gerektiğini
  B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
  C) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
  D) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  17
Yukarıdaki numaralandırılmış taşıt yollarının hangilerinde yaya geçidi vardır?
  A) I - II
  B) I - III
  C) II - III
  D) I - II - III
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  18 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
  A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
  B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
  C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
  D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  19
Kamyon sürücüsü, şekildeki alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
  A) Taşıma sınırını
  B) Dingil ağırlığını
  C) Geçme yasağını
  D) Sınırlı yükseklik gabarisini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  20
şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?
  A) Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini
  B) Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini
  C) Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
  D) Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  21 I- Aracın yük ve teknik özelliğine
II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

Sürücüler, hızlarını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
  A) I - II
  B) I - III
  C) II - III
  D) I - II - III
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  22
Aksine bir işaret yoksa resimdeki araç için “yerleşim yeri içinde” azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
  A) 40
  B) 50
  C) 60
  D) 70
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  23 Zorunlu hâller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
  A) 5
  B) 10
  C) 15
  D) 20
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  24
şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
  A) Hızını artırması
  B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
  C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
  D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  25 Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
  A) Duruş mesafesi kadar
  B) ıntikal mesafesi kadar
  C) Takip mesafesi kadar
  D) Fren mesafesi kadar
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  26 Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?
  A) Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak
  B) Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
  C) Selektör yapmak
  D) Hızını arttırmak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  27
şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Hızını azaltmalı
II- Sola dönüş lambasını yakmalı
III- Geniş bir kavis ile dönmeli
  A) I - II
  B) I - III
  C) II - III
  D) I - II - III
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  28 Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  A) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.
  B) ışaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.
  C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.
  D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  29
şekildeki araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
  A) 1 - 2 - 3
  B) 2 - 3 - 1
  C) 3 - 1 - 2
  D) 3 - 2 - 1
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  30
şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?
  A) Kamyonet
  B) Motosiklet
  C) Traktör
  D) Otomobil
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  31 Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
  A) Hız sınırlamasına
  B) Trafik yasaklarına
  C) Çevreyi rahatsız etmemeye
  D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  32 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
  A) Kamyon, otomobile
  B) Otomobil, kamyona
  C) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
  D) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  33 Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
  A) Park etmek
  B) Kırmızı ışıkta beklemek
  C) Yük boşaltmak için beklemek
  D) Yolcu indirmek ve bindirmek için beklemek
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  34 Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
  A) Yakını gösteren ışıkları
  B) Uzağı gösteren ışıkları
  C) Park ışıklarını
  D) Sis ışıklarını
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  35 Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A) Kamyon ile kamyoneti çekmek
  B) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
  C) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek
  D) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  36 Okul taşıtlarının arkasındaki DUR işaretinin yanması neyi bildirir?
  A) Taşıtın geri manevra yaptığını
  B) Taşıtın arıza yapmış olduğunu
  C) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
  D) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  37
şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  A) Yaya geçinceye kadar durması
  B) Yaya geçidine uygun mesafede durması
  C) Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
  D) Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  38 Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
  A) Hızlarını artırarak geçmesi
  B) Uygun mesafede mutlaka durması
  C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
  D) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  39 Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
  A) Motosiklet
  B) ış makinesi
  C) Hususi otomobil
  D) Lastik tekerlekli traktör
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  40 I- Beyaz baston taşıyan
II- Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan
III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen

Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde, araç sürücülerinin yavaşlamaları, gereğinde durmaları ve yardımcı olmaları gerekir?
  A) I - II
  B) I - III
  C) II - III
  D) I - II - III
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  41
  A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
  B) Kazalarda insan kusurları araç ve yol kusurlarından daha azdır.
  C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
  D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  42 Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
  A) Ölümlü kazalarda
  B) Yaralanmalı kazalarda
  C) Maddi hasarlı kazalarda
  D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  43 Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihazlarla personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
  A) Garaj
  B) Terminal
  C) Servis istasyonu
  D) Muayene istasyonu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  44 Aracının rengini değiştiren kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
  A) 30
  B) 40
  C) 50
  D) 60
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  45 Trafik kazasına karışan sürücülerin öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
  A) Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri
  B) ılk yardım önlemlerini almaları
  C) Yolu trafiğe kapatmaları
  D) Yolu trafiğe açmaları
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  46 B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?
  A) Otobüs
  B) Kamyon
  C) Motosiklet
  D) Lastik tekerlekli traktör
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  47 Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  48 Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  49 Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
  A) Sesli ilan
  B) Duyuru
  C) Gürültü
  D) Konuşma
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  50 Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
  A) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
  B) Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
  C) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
  D) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A