Bitişik Nizam Nedir?

İmar yönetmeliğinin 18. maddesinde, bir ya da birden çok komşu parsellerdeki bitişik olan yapı nizamı bitişik nizam olarak tanımlanır. Bitişik nizam yapılarda arka bahçeye çıkış, ortak alandan sağlanır. Parsellerden ne kadar çekme mesafesi verileceği bahçenin konumu, yapı derinliği ve yapının katlarına göre

Bitişik Nizam Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

İmar yönetmeliğinin 18. maddesinde, bir ya da birden çok komşu parsellerdeki bitişik olan yapı nizamı bitişik nizam olarak tanımlanır. Bitişik nizam yapılarda arka bahçeye çıkış, ortak alandan sağlanır. Parsellerden ne kadar çekme mesafesi verileceği bahçenin konumu, yapı derinliği ve yapının katlarına göre
belirlenir.

Bitişik nizam çekme mesafeleri

Bitişik nizamlarda kullanılabilecek taban alanı çekme mesafesi adı verilen yönetmelikte belirlenmiş olan mesafeler düşüldükten sonra ortaya çıkar. Parsellerdeki çekme mesafeleri ön ve yol kenarına denk düşen bahçeler için minimum 5 metre, yan bahçe için minimum 3 metre ve arka bahçe için minimum 3 metredir. Bina derinliğinin 7 metreden az olduğu parsellerde bu mesafe 2 metreye kadar düşürülebilir. Bodrum katı da dahil 4 katın üzerindeki yapılarda ise kat başına çekme mesafesi yarım metre kadar artırılır.

İnşa edilecek binanın yer aldığı parselin imar adasında 01.06.2013 tarihinden önce yapılmış bina ya da binaların bulunması halinde, çekme mesafesi hali hazırdaki yapı durumuna göre hesaplanır. Bitişik nizama göre imar adasında yapılaşmanın olmaması halinde ise yol mesafesinden 5 metre, arka ve yan bahçelerden ise 3 metre çekme mesafesi sağlanır.

Bitişik nizam muvafakatname

Muvafakatname kişilerin hak ve çıkarlarını kullandırtma kapsamında verdiği yazılı bir izin ya da yetki belgesidir. Bitişik nizam binalarda komşu parsel malikleri arasında hazırlanan muvafakatnameler ile çekme mesafeleri değiştirilebilir.