Beyan Nedir?

Amacını ortaya koymak amacıyla açıklamak, bildirmek ve söylemek anlamlarına gelen beyan, sözlü olabileceği gibi yazılı da olabilir.

Beyan Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Amacını ortaya koymak amacıyla açıklamak, bildirmek ve söylemek anlamlarına gelen beyan, sözlü olabileceği gibi yazılı da olabilir.

Beyan etmek

Hukuki olarak hem sözlü hem de yazılı beyanın tarafları bağlayıcı özelliği vardır. Hukuki bir terim olarak bakıldığında sözlü ve yazılı beyanın uygulama hükümleri farklılık gösterir. Örneğin; Medeni Kanun’a göre evlenme sözlü beyan sonucunda oluşur. Vergi Kanunu’na göre vergilendirmede mükelleflerin yazılı beyanı esas alınır. Yazılı beyanların uygulamada en çok karşılaşılan türü beyannamelerdir.

Beyan dilekçesi

İlgili kuruma yazılan ve kişilerin beyanını içeren dilekçe beyan dilekçesi olarak adlandırılır. Uygulamada davaya karşı beyan dilekçesi olarak sıklıkla karşılaşılır.

Beyanname nedir?

Bildirge anlamına gelen beyanname, herhangi bir konu hakkında bir kişi, kurum ya da topluluğun yaptığı yazılı beyandır. Beyannamelere uygulamada yoğun olarak vergilendirme işlemlerinde başvurulur. Vergiye esas olan matrahın belirlenmesinde, mükelleflerin idareye verdikleri, vergi konusu olan eşyayı açıkladıkları beyannameler esas alınır.