Bayındır Hale Getirme Ne Demek?

Bir bölgenin, belirli bir imar planı tasarlanarak konut ve yatırım yapmak için uygun hale getirilmesine bayındır hale getirme denir. Arazi ve arsa üzerine yapılan konut, fabrika, okul gibi toplum hizmetine faydalı üretimler, bölgenin bayındır hale gelmesini ve kalkınıp gelişmesini sağlar.

Bayındır Hale Getirme Ne Demek?
Ücretsiz İlan Sitesi

Bir bölgenin, belirli bir imar planı tasarlanarak konut ve yatırım yapmak için uygun hale getirilmesine bayındır hale getirme denir. Arazi ve arsa üzerine yapılan konut, fabrika, okul gibi toplum hizmetine faydalı üretimler, bölgenin bayındır hale gelmesini ve kalkınıp gelişmesini sağlar.

Bir bölge bayındır hale getirilmeden önce gerekli prosedürlerin tamamlanması, hukuki işlemlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Yatırım yapılacak olan alanın yapılmak istenen binaya uygun arazi şartlarına sahip olması, sit alanı konumunda olmaması ve tapu sicili bakımından herhangi bir sorununun bulunmaması önemlidir. Bununla birlikte bayındır hale getirilmesi planlanan arazinin toprak yapısının yumuşak ve eğiminin fazla olması, projelerin hayata geçirilmesini engellediği için değerlendirilemez.