Bağışlama Vaadi Nedir?

Borçlar Kanunu’na göre hayatta olan bir kimsenin diğerine bir bedel olmaksızın malının tamamını ya da bir kısmını temlik etme tasarrufuna bağışlama akdi adı verilir. Kişinin belirlenmiş bir tarihte mallarını bağışlamasına yönelik olarak yapılan, ön sözleşme özelliği taşıyan vaadine ise bağışlama vaadi denir.

Bağışlama Vaadi Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Borçlar Kanunu’na göre hayatta olan bir kimsenin diğerine bir bedel olmaksızın malının tamamını ya da bir kısmını temlik etme tasarrufuna bağışlama akdi adı verilir. Kişinin belirlenmiş bir tarihte mallarını bağışlamasına yönelik olarak yapılan, ön sözleşme özelliği taşıyan vaadine ise bağışlama vaadi denir.

Taşınmaz Bağışlama Vaadi

Taşınmazlar için hazırlanan bağışlama vaadi sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için noter huzurunda düzenlenmesi gerekir. İlgililerin talebi halinde, noterde düzenlenen sözleşmeler ilgili tapu kütüğüne şerh edilebilir. Taşınmaz satış vaadinden farklı olarak, bağışlama vaadi şerhi için malikin şerh talebinde bulunması ya da sözleşme ile bağış yapılmış olan kişiye şerh hakkının tanınmış olması önemli şartlar arasında.

Bağışlama vaadinin tapuya şerhi Harçlar Kanunu hükümlerine tabi olup, taşınmazın beyan edilen değerinin yeniden değerleme oranı uygulanmış, emlak beyan değerinden daha düşük olmaması gerekir.