Bağımsız Ve Sürekli Haklar Nedir?

Medeni Kanun’a göre araziler, tapu kütüğünde yer akan bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyetinde kayıtlı bağımsız bölümler gayrimenkullerin mülkiyeti konusuna dahil olan başlıca varlıklardır. Bir taşınmaz üzerindeki hakkın, tapu kütüğünde kurulabilmesi için esas ve şekil bakımından bazı özellikleri sağlaması gerekir.

Bağımsız Ve Sürekli Haklar Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Medeni Kanun’a göre araziler, tapu kütüğünde yer akan bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyetinde kayıtlı bağımsız bölümler gayrimenkullerin mülkiyeti konusuna dahil olan başlıca varlıklardır. Bir taşınmaz üzerindeki hakkın, tapu kütüğünde kurulabilmesi için esas ve şekil bakımından bazı özellikleri sağlaması gerekir.

Bağımsız ve sürekli haklar nelerdir?

Üst, kaynak ve geçit hakkı gibi haklar, taşınmazlar üzerine kurulmuş bağımsız ve sürekli haklardır. Bu haklar, belirli bir süre üzerine kurulmuş ise süre bitiminde, terkin, mahkeme kararı, sözleşme koşullarının yerine getirilmemesi, sözleşmeye konu olan taşınmazın fiziki olarak ortadan kalkması gibi nedenlerle sona erebilir. Hak ile birlikte sicilinde hakka ilişkin sayfa kapatılır ve kayda ilişkin hak ve yükümlülükler de ortadan kalkar.

Esas özellikleri bakımından hakkın var olmasının yanı sıra bağımsız ve sürekli olması da gerekir. Hakkın bağımsızlığı ile bir hakkın kişi ya da eşya lehine kurulmuş olması, devri ve miras yolu ile intikali anlaşılır. Süreklilik esası ise en az 30 yıl ya da süresiz olarak hakkın tesis edilmiş olmasını ifade eder.

Taşınmazlara ilişkin şekil şartı, hakkın kuruluşunda hak sahibi açısından resmi bir senet ile kayıt altına alınmasıdır. Bağımsızlık ve süreklilik gibi esas şartların yanı sıra, resmi senet gibi şekil şartının da sağlanması halinde, varlığın taşınmaz olarak tapuya kaydı yapılır ve taşınmaz olarak işleme tabi tutulur. Hak kaydının taşınmaz olarak yapılması, taşınmazın ‘eşya’ statüsü kazanması anlamına gelmez. Sadece taşınmazlarda olduğu gibi işlem yapılabilmesine olanak tanır.