B Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları Otomobil , Taksi

B Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları Otomobil , Taksi

B Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları Otomobil , Taksi
Ücretsiz İlan Sitesi

B Sınıfı Ehliyet Trafik ehliyet sınav soruları Otomobil , Taksi

 

  1 Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Medeni Kanun
  B) Türk Ceza Kanunu
  C) Karayolları Trafik Kanunu
  D) 2872 Sayılı Çevre Kanunu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  2 şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
  A) Bölünmüş yol
  B) ıki yönlü yol
  C) Banket
  D) şerit
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  3 şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) 1 Bağlantı yolu 2 Tali yol
  B) 1 Ana yol 2 Tali yol
  C) 1 Bölünmüş kara yolu 2 Bağlantı yolu
  D) 1 ıki yönlü kara yolu 2 Tek yönlü kara yolu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  4 Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
  A) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
  B) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
  C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
  D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  5 Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin anlamı nedir?
  A) Dur işareti
  B) Geç işareti
  C) Yavaşlatma işareti
  D) Hızlandırma işareti
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  6 şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
  A) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.
  B) Hızını azaltmalıdır.
  C) Geriye dönmelidir.
  D) Hızını artırmalıdır.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  7 şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?
  A) Virajlı
  B) Kasisli
  C) Eğimli
  D) Kaygan
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  8 şekildeki trafik işareti sürücülere neyi bildirir?
  A) ızci kampına yaklaşıldığını
  B) Yaya geçidine yaklaşıldığını
  C) Okul geçidine yaklaşıldığını
  D) Yerleşim biriminden çıkıldığını
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  9 Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  10 Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  11 şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?
  A) Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
  B) 70 metreden sonra yolun daralacağını
  C) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
  D) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  12 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A) Duraklama ve park etme yasağını
  B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
  C) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
  D) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  13 şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
  A) Treylerin giremeyeceğini
  B) Kamyonun giremeyeceğini
  C) Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
  D) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  14 şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?
  A) Otomobil
  B) Kamyon
  C) Motosiklet
  D) Otobüs
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  15 Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  16 Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki işaretlerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  17 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı neyi bildirmektedir?
  A) Işıklara 50 m kaldığını
  B) Asgari (en az) hız sınırını
  C) Azami (en yüksek) hız sınırını
  D) Öndeki araca 50 m’den fazla yaklaşılmamasını
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  18 şekildeki araç sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?
  A) 1 numaralı şeridi
  B) 2 numaralı şeridi
  C) 3 numaralı şeridi
  D) ıstediği şeridi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  19 Kamyon sürücüsü, şekildeki alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
  A) Taşıma sınırını
  B) Dingil ağırlığını
  C) Geçme yasağını
  D) Sınırlı yükseklik gabarisini
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  20 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
  A) Yer işaretleri
  B) Trafik ışıkları
  C) Trafik levhaları
  D) Trafik görevlisi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  21 Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir?
  A) Otomobil
  B) Motosiklet
  C) Kamyon
  D) Otobüs
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  22 Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç km’dir?
  A) 15
  B) 35
  C) 40
  D) 50
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  23 Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
  A) 20
  B) 30
  C) 40
  D) 50
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  24 Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
  A) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
  B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
  C) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
  D) Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  25 şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
  A) 4 numaralı aracın hızını artırması
  B) 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
  C) 2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
  D) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  26 şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
  A) Hızını artırması
  B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
  C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması
  D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  27 şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
  A) Yalnız I
  B) I - II
  C) II - III
  D) I - II - III
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  28 şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
  A) Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
  B) 2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
  C) ıç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
  D) 2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  29 şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
  A) 1 nolu araç
  B) 2 nolu araç
  C) Hızı az olan araç
  D) Hızı fazla olan araç
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  30 Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
  A) Görev hâli dışında
  B) şehirler arası kara yollarında
  C) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
  D) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  31 Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
  A) Kamyona
  B) Kamyonete
  C) ış makinesine
  D) Lastik tekerlekli traktöre
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  32 Aşağıdaki yerlerin hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
  A) Banketlerde
  B) Dönemeçlerde
  C) Yaya ve okul geçitlerinde
  D) Tepe üstlerine yakın yerlerde
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  33 Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
  A) Park ışıklarının
  B) Acil uyarı ışıklarının
  C) Uzağı gösteren ışıkların
  D) Yakını gösteren ışıkların
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  34 Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
  A) Her iki aracın yüklü olması
  B) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
  C) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
  D) Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  35 Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
  A) Hız kurallarına uyulması
  B) Yayalara su sıçratılması
  C) Diğer sürücülerin korkutulması
  D) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  36 Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?
  A) Banketleri
  B) Yaya geçitlerini
  C) Geçiş yollarını
  D) Yaya yollarını
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  37 Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
  A) Hızın azaltılması
  B) Öndeki aracın geçilmesi
  C) Bariyer kapalı ise durulması
  D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  38 şekildeki numaralanmış şeritlerden hangisi otoyollardan ayrılmak isteyen araçlar içindir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  39 Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi
düşünmektedirler.

Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur?
  A) Cem’in
  B) Gülnur’un
  C) Alper’in
  D) Cem ve Gülnur’un
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  40 Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?
  A) Sadece öğrenci indirip bindirirken
  B) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
  C) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
  D) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  41 Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir.Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?
  A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
  B) Kazalarda insan kusurları araç ve yol kusurlarından daha azdır.
  C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
  D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  42 Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:
• Kusurlu far
• Kusurlu rot
• Kusurlu fren
• Kusurlu direksiyon
Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur
  A) Araç yakıtının zamanında alınması
  B) Araç bakımının zamanında yapılması
  C) Motor yağının zamanında değiştirilmesi
  D) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  43 Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
  A) Sahibi değiştiğinde
  B) Sigorta süresi bittiğinde
  C) Tescil belgesi değiştirildiğinde
  D) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  44 “ D” sınıfı sürücü belgesi sahibi olan sürücü aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
  A) Motosiklet
  B) Çekici
  C) Otobüs
  D) ış makinesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  45 şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  46 Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
  A) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
  B) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
  C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
  D) ıstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  47 Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
  A) Ölümlü kazalarda
  B) Yaralanmalı kazalarda
  C) Maddi hasarlı kazalarda
  D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  48 I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
  A) I - II
  B) I - II - III
  C) II - III - IV
  D) I - II - III - IV
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  49 Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
  A) Sesli ilan
  B) Duyuru
  C) Gürültü
  D) Konuşma
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  50 Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
  A) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
  B) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
  C) Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
  D) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B