B Sınıfı Ehliyet İlkyardım sınav soruları

B Sınıfı Ehliyet İlkyardım sınav soruları

B Sınıfı Ehliyet İlkyardım sınav soruları
Ücretsiz İlan Sitesi

B Sınıfı Ehliyet İlkyardım sınav soruları

 

  1 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
  A) Sürücülerin kurallara uymaması
  B) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
  C) Trafik görevlilerinin yetersiz olması
  D) Yolların bakımsız olması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  2 Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
  A) Yaralıları belirlemek
  B) Yaralıları araçtan çıkarmak
  C) Kazayı yetkililere haber vermek
  D) Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  3 Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
  A) Sistem → Doku → Organ → Hücre
  B) Organ → Hücre → Doku → Sistem
  C) Hücre → Doku → Organ → Sistem
  D) Hücre → Organ → Doku → Sistem
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  4 Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
  A) Kaburga kemiği
  B) Kaval kemiği
  C) Uyluk kemiği
  D) Pazı kemiği
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  5 Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
  A) Kâğıt mendil
  B) Gazlı bez
  C) Serum
  D) Oksijen maskesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  6 Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
  A) Kollarının baş hizasında durmasına
  B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
  C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
  D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  7 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
  A) Çenenin kasılması
  B) Vücudun kasılması
  C) Dilin geriye kaçması
  D) Baş-çene pozisyonu verilmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  8 Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir? I- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Ağızdan ağıza
  A) Yalnız I
  B) I - II
  C) II - III
  D) I - II - III
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  9 Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
  A) 10 dakika
  B) 15 dakika
  C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar
  D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  10 Omuz veya koldaki kanamalarda, şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır? 
  A) Köprücük kemiğinin iç kısmına
  B) Kasığın iç kısmına
  C) şakak bölgesine
  D) Çene altına
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  11 Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
  A) Sırtüstü yatış pozisyonu
  B) Yüzüstü yatış pozisyonu
  C) Baş-çene pozisyonu
  D) Oturuş pozisyonu
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  12 Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
  A) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
  B) Vücutta atardamarların geçtiği tek kemikli bölge olmasına
  C) Kemiklerin birleşme noktası olan eklem bölgesi olmasına
  D) Tel ve benzeri sağlam malzeme kullanılmasına
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  13 Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
  A)
  B)
  C)
  D)
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  14 ılk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar.
Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
  A) Solunumu
  B) Ağız içi
  C) Bilinci
  D) Göğüs hareketi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  15 Hangi durumdaki kazazedeye, sırtüstü yatış pozisyonu verilerek göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
  A) Solunumu düzensiz olan
  B) Kalbi düzensiz çalışan
  C) Solunum sayısı azalan
  D) Kalbi duran
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  16 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
• Burundan kan gelmesi
• Geçici hafıza kaybı Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
  A) Göğüs
  B) Baş
  C) Karın
  D) Omurga
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  17 Kaza geçirmiş araç içindeki yaralıları, herhangi bir yangın ihtimaline karşı korumak için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması
  B) Araç çalışır vaziyette iken yaralıların oradan uzaklaştırılması
  C) Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması
  D) ıtfaiyeye haber verilip, gelmesinin beklenmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  18 Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
  A) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
  B) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
  C) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
  D) Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  19 Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
  A) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
  B) Nabız atışlarının sürekli hızlanması
  C) Bulantı ve kusmanın olması
  D) Vücut sıcaklığının artmas
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  20 Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
  B) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
  C) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
  D) Ağrıya rağmen eklemin sürekli hareket ettirilmesi
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  21 Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
  A) Kalça
  B) Omuz
  C) Göğüs
  D) El
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  22 Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
  A) Kaza zamanının
  B) Açık ve net adresin
  C) Yaralıların kimliklerinin
  D) Yaralıların sayısı ve durumlarının
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C
  23 Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
  A) Göğüs kemiğinde kırık olanlar
  B) Kalça kemiğinde kırık olanlar
  C) Omurilik zedelenmesi olanlar
  D) Besin zehirlenmesi olanlar
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  24 Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
  A) Omurga kırığı olan
  B) Kaburga kırığı olan
  C) Kolunda yara ve kırık olan
  D) Birinci derece yanığı olan
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  25 Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?
  A) Sindirim yolu ile
  B) Dolaşım yolu ile
  C) Boşaltım yolu ile
  D) Solunum yolu ile
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  26 Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan kişiye uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
  A) Tuzlu soğuk ayran içirmek
  B) Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
  C) Hemen uyutulmasını sağlamak
  D) Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  27 Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?
  A) ıshal veya kabızlık oluşması
  B) Solunumun durması
  C) Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması
  D) Kalbin durması veya atımının düzensiz olması
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: A
  28 ışitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?
  A) Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile
  B) Sadece şehir içinde araba kullanma şartı ile
  C) Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile
  D) ışitme cihazı ile belli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: D
  29 Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar.
  B) Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar.
  C) Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar.
  D) Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar.
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: B
  30 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
  A) Kendini üstün görmek
  B) Kendi kendine kurallar koymak
  C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
  D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Bu soruya herhangi bir yanıt vermediniz.Doğru yanıt: C