Aziller Sicili Nedir?

Aziller sicili, tapu sicilinin yardımcı siciller olarak adlandırılan, azilname kayıtlarının yer aldığı defter türlerinden biridir. Vekalet veren bir kişinin vekile tanıdığı hakları geri almasına azil adı verilir. Vekalet veren konumundaki müvekkil, vekilin rızası aranmaksızın istediği zaman vekaletini yazılı olarak azledebilir. Bu amaçla düzenlenen ve noterlerde hazırlanan evraka ise azilname adı verilir. Azilnameler, azil siciline müvekkilin isminin ilk harfine göre tutulur ve her bir harfe birkaç sayfa ayrılır.

Aziller Sicili Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Aziller sicili, tapu sicilinin yardımcı siciller olarak adlandırılan, azilname kayıtlarının yer aldığı defter türlerinden biridir. Vekalet veren bir kişinin vekile tanıdığı hakları geri almasına azil adı verilir. Vekalet veren konumundaki müvekkil, vekilin rızası aranmaksızın istediği zaman vekaletini yazılı olarak azledebilir. Bu amaçla düzenlenen ve noterlerde hazırlanan evraka ise azilname adı verilir. Azilnameler, azil siciline müvekkilin isminin ilk harfine göre tutulur ve her bir harfe birkaç sayfa ayrılır.

Noter kanalı ile hazırlanan bildirimlerde, noter ilgili tapuya azil ile ilgili bildirimi yapar. Bununla birlikte kişiler notere gitmeden, ilgili tapu müdürlüğüne dilekçe vererek de vekillerini azledebilir. Tapu müdürlüğüne şahsen gidilemiyorsa, kimlik bilgilerini içeren bir fotokopi ve azil dilekçesi posta ile gönderilerek de bilgilendirme yapılabilir.