Avlu Nedir?

Yapı öğelerinden biri olan avlular mimaride atriyum olarak da kullanılır. Tarihin çok eski dönemlerden bu yana gerek konut gerek resmi binalarda avlu kullanımı yaygındır.

Avlu Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Yapı öğelerinden biri olan avlular mimaride atriyum olarak da kullanılır. Tarihin çok eski dönemlerden bu yana gerek konut gerek resmi binalarda avlu kullanımı yaygındır.

Avlu nedir?

Sözlük anlamı ile bir taşınmazın tamamlayıcısı konumunda olan avlular merkezde ya da ön, arka ve yan cephelere bakabilen, etrafı çevrili, bütünlüğe sahip bir yapıdaki alanlar olarak tarif edilir. Kısaca yapıların içinde kalan üstü açık ya da kapalı geniş alanlar olarak da tanımlanabilir. Avlu tasarımında, yapı sakinlerinin, dışarıdan bağımsız olarak, açık alandan yararlanabilmeleri amaçlanır. Bu anlamda bir yapı içerisinde bir avlu olabileceği gibi birbiriyle bağlantılı birden fazla avlu da olabilir.

Kültürlerin sosyal ilişkileri ve mahremiyet alanları üzerindeki anlayışlarına göre avluların tasarımı tarih boyunca çeşitlilik göstermiştir. Örneğin; Türk mimari anlayışında avlular yarı genel mekanlar olarak, yabancıların konutta karşılandıkları ve ilk olarak geçtikleri yerlerdir. Antik Yunan dahil olmak üzere, tarih boyunca konutlardaki avlular kadının ya da ailenin konumu ve mahremiyeti esas alınarak inşa edilmiştir.

Avlu çeşitleri

Avlular yapı düzenindeki konumlarına ya da amaçlarına göre bahçe, çiftlik, iç, dış, tören, şeref gibi çeşitlere sahiptir. Harem adı da verilen iç avlular, yapının genellikle ortasında bulunur. Büyük camilerde iç avlu örneğine sıkça rastlanır. Tören avlusu ise resmi yapılarda karşılama ve çeşitli törenler için ayrılmıştır. Bu avlular şeref avlusu olarak da bilini