Amme Arazisi Nedir?

Kamu yararı için ayrılmış olan arazilere amme arazisi adı verilir. İmar planları ile parsellere ayrılan amme arazilerine, kamu yararını gözeten eğitim kurumları, hastaneler ve ibadethaneler gibi tesisler inşa edilir. Bu amaç doğrultusunda ayrılmış olan tüm araziler amme arazisi kapsamında değerlendirilir. Amme arazilerinin kullanımı kamu hizmetleri ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle amme arazileri özel mülkiyetin konusu olarak kullanılamazlar.

Amme Arazisi Nedir?
Ücretsiz İlan Sitesi

Kamu yararı için ayrılmış olan arazilere amme arazisi adı verilir. İmar planları ile parsellere ayrılan amme arazilerine, kamu yararını gözeten eğitim kurumları, hastaneler ve ibadethaneler gibi tesisler inşa edilir. Bu amaç doğrultusunda ayrılmış olan tüm araziler amme arazisi kapsamında değerlendirilir. Amme arazilerinin kullanımı kamu hizmetleri ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle amme arazileri özel mülkiyetin konusu olarak kullanılamazlar.

Amme arazisinin kullanımında bu amaç için ayrılmış boş araziler kullanılabileceği gibi, gerekli görülmesi halinde özel mülkiyete sahip olan araziler kamulaştırılarak amme arazisine haline dönüştürülebilir. Bir yerin kamulaştırılması, o yerin amme-arazisi olarak ayrılmış olduğu anlamına gelir. Kamulaştırma kararına mülkiyet sahiplerinin itiraz etme hakkı yoktur, böyle bir hakları bulunmamaktadır.